حساب مخارجشان را دارند


حساب مخارجشان را دارند

زکات فطره یا همان فطریه بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است و برای نیازمندان باید مصرف شود.

به گزارش ایمنا، فطریه عبارت است از زکاتی که هر مسلمان برای خود و هر کس که نان‌خور او محسوب شود، به مستحق می‌پردازد.

فطریه چیست؟

زکات فطره یا فطریه یکی از فروع دین اسلام است که در عید فطر پرداخت می‌شود. میزان فطریه معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم، برنج، ذرت، کشمش، خرما و مانند این‌ها باشد؛ معمولاً در زمان حاضر، گندم و برنج مهم‌ترین قوت غالب است، از این رو افراد باید برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن را به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند.

پرداخت فطریه

بر کسی که حساب مخارجشان را دارند خودش فقیر نباشد واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره را بپردازد. اگر کسی که فطره بر او واجب است آن را پرداخت نکند بر فرد تحت تکلف واجب نمی‌شود.

فطریه ۱۴۰۰ چقدر است؟

دفاتر مراجع عظام تقلید، مقدار و مبلغ فطریه رمضان سال ۱۴۰۰ را اعلام کردند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:

گندم: ۲۰ هزار تومان

برنج: بر اساس قیمت محل زندگی روزه دار

دفتر آیت الله العظمی سیستانی:

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد بیست و یک (۲۱) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی یکصد (۱۰۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، هفتاد و پنج (۷۵) هزار تومان تعیین شده است.

دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

با آرزوی قبولی طاعات حساب مخارجشان را دارند و عبادات روزه‌داران گرامی، نظر مرجع عالیقدر آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی، پیرامون میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح ذیل می‌باشد:

مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (۳ کیلوگرم) گندم یا برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.

کفاره روزه غیرعمدی، برای هر روز، یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم است.

کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هرکدام یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام، مثل گندم پرداخت شود.

دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی:

پیرو سوالات مکرر مؤمنین از دفتر حضرت آیت الله العظمی وحیدخراسانی (مد ظله العالی) مبنی بر میزان زکات فطره ماه مبارک رمضان ١۴۴٢، به اطلاع می‌رساند میزان زکات فطره برای هر نفر، یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند اینها – از طعام‌های متعارف در محل – است که مکلّف می‌تواند پول یکی از اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر بپردازد.

از آنجا که قیمت هر کیلو گندم در بعضی مناطق نزدیک به هفت هزار تومان و قیمت هر کیلو برنج متعارف تقریباً بیست و پنج هزار تومان می‌باشد، فطریه هر نفر به حساب گندم تقریباً، بیست هزار تومان و به حساب برنج، هفتاد و پنج هزار تومان می‌باشد و دفتر معظم له به این مبلغ زکات فطره را قبول می‌کند.

در مسأله ۲۰۳۱ توضیح المسائل در مورد مصرف زکات فطره چنین بیان شده است: مشهور فرموده اند: مصرف زکات فطره، مصرف زکات مال (مسأله ۱۹۴۲) است، ولی احتیاط واجب آن است که به فقرا داده شود، و باید این فقیر شیعه دوازده امامی باشد، مگر اینکه مؤمنی پیدا نشود، در این صورت به غیر ناصبی هم می‌شود داد.

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ بیست هزار تومان (۲۰۰۰۰ تومان) و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ هفتاد هزار تومان (۷۰۰۰۰ تومان) اعلام شده است. مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

کفاره روزه غیر عمد مبلغ پنج هزار تومان (۵۰۰۰ تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ سیصد هزار تومان (۳۰۰۰۰۰ تومان) است.

لازم به ذکر است که براساس مسأله ۱۶۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.

در ضمن بنابر فتوای معظّم له اگر کسی فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگری باشد فطریه او به عهده خودش است.

دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

گندم: ۲۵,۰۰۰ تومان

کفاره عذر: روزی ۶,۵۰۰ تومان

دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی:

بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و مومنات به اطلاع می‌رساند طبق نظر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته میزان زکات فطره ماه مبارک رمضان ١۴۴٢، برای هر نفر، یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و یا اجناسی که در رساله عملیه ذکرگردید است. مکلّف می‌تواند پول یکی از اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت هر کیلو گندم در بعضی مناطق نزدیک به هفت (۷) هزار تومان، و قیمت هر کیلو برنج متعارف تقریباً بیست و پنج (۲۵) هزار تومان می‌باشد، فطریه هر نفر به حساب گندم تقریباً بیست (۲۰) هزار تومان و به حساب برنج هفتاد و پنج (۷۵) هزار تومان می‌باشد.

چه کسانی باید فطریه پرداخت کنند؟

حق پرداخت فطریه

آیت الله سیستانی

کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر بجای آن پول هم بدهد، کافی است.

آیت‌الله مکارم شیرازی

کسانی که درآمدشان نسبت به مخارجشان، در حد زندگی متعارف شرع کافی باشد، حال این شخص کارگر، کارمند، کشاورز، کاسب و … باشد، باید فطریه بدهد.

کسانی هم که درآمدشان به مخارجشان نخورد، مانند اینکه درآمدش ۱۹ و خرجش ۲۰ باشد. این شخص فقیر شرعی است و می‌تواند فطریه بگیرد؛ البته منظور زندگی بدون ریخت و پاش و تجملات است.

فطریه جنین در شکم مادر

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله حسین مظاهری

پرداخت فطریه لازم نیست، ولی برای محافظت او مطلوب است.

فطریه کودک به دنیا آمده در رمضان

آیت الله سیستانی

اگر پیش از غروب عید فطر بچه‌دار شود، باید فطره کودک را بدهد.

آیت الله صافی گلپایگانی

اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه‌دار شود، واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد.

آیت الله حسین مظاهری

باید زکات فطره برای او داد.

فطریه سرباز در حال خدمت

آیت الله صافی گلپایگانی

در صورت تمکّن مالی فطریه را باید خودشان بپردازند.

آیت الله مکارم شیرازی

اگر تمکن مالی دارد، بنابر احتیاط واجب خودش بپردازد.

آیت الله نوری همدانی

در صورتی که نان خور پدر به حساب می آیند به عهده پدر است و اگر هزینه آنان به عهده اداره مربوطه باشد زکات فطره بر کسی واجب نیست.

فطریه به چه کسانی باید پرداخت شود؟

محل اصلی مصرف فطریه

آیت الله سیستانی

زکات فطره را بنابر احتیاط واجب، باید فقط به فقرا داد. و منظور فقرای شیعه است که دارای شرایط در مستحقین زکات مال هستند، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌توان آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

آیت الله مکارم شیرازی

زکات فطره برای شیعیان نیازمند باید مصرف شود. اما در صورت داشتن این شرط مثلاً می‌توان به زلزله زدگان نیز پرداخت کرد.

آیت الله صافی گلپایگانی

زکات فطره بنابر احتیاط واجب باید به فقرای شیعه برسد و اگر به سازمان‌ها و مؤسسات خیریه داده می‌شود، یقین کند که بدون کم و زیاد در مورد فقیر شیعه صرف شود.

آیت الله نوری همدانی

احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.

آیت الله مظاهری

زکات فطریه را در هر کار خیری می‌توان مصرف کرد، ولی پرداخت به فقرا بهتر است.

پرداخت فطریه به سید

آیت الله سیستانی

کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.

آیت الله نوری همدانی

کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد.

آیت الله مظاهری

سید به سید و سید به غیر سید می‌تواند بپردازد و اگر ضرورتی باشد، غیر سید به سید هم می‌تواند پرداخت کند.

پرداخت فطریه به واجب النفقه

آیت الله صافی گلپایگانی

زکات فطره را نمی‌توان به واجب النفقه، مانند فرزند، زن، پدر یا مادر حتی اگر مستحق باشند، داد.

پرداخت فطریه به نزدیکان

آیت الله سیستانی

مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را به دیگران نیز مقدم دارد.

آیت الله مکارم شیرازی

اینکه شخص بخواهد برای کمک به خویشاوند خود در شهر دیگر، زکات خود را برای او بفرستد، نمی‌تواند، مگر اینکه در شهر فقیر نباشد؛ البته راهکاری در این عرصه وجود دارد به این صورت که یکی از دوستان فرد که در آن منطقه زندگی می‌کند، زکات فطریه او را بدهد، و این شخص، بعدها بدهی خود را به آن شخص پرداخت کند.

آیت الله صافی گلپایگانی

مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

قوت غالب شما در فطریه چگونه محاسبه می‌شود؟

جواب: اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اينها داده شود، كفايت می‏كند و منحصر به قوت غالب نيست.

این هندوانه‌ها را هرگز نخرید!

کرونا ۱۱ هموطن دیگر را به کام مرگ کشاند

عکس گوشه‌ای از بهشت در طبیعت ماسال

عکس افطار رئیس جمهور با کارگران

بازداشت شبانه مدیرعامل یک شرکت دولتی

عکس سلفی با فرمانده کل سپاه

عکس بدون تعارف با رئیس جمهور

عکس راهپیمایی در روستایی که تلویزیون ندارد!

هدایایی که بین رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی رد و بدل شد

ترفند خنک کردن ماشین در تابستان

اینجا توییتر و اینستا به کارت نمیاد!

آسیب های تک فرزندی در خانواده‌ها

انهدام گروهک تروریستی کومله ‌در کردستان

عکس بدون تعارف با رئیس جمهور

آداب حجامت را زیر پا نگذاریم

فطریه چگونه حساب میشود

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

 • دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
 • کشته شدن پسر توسط پدر
 • متن خداحافظی برای کربلا
 • سوال امتحانی عربی هفتم
 • آرومم کن
 • کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
 • نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
 • غذای ترکی گوزلمه
 • قباد ناصری
 • فیلم شوق پرواز قسمت آخر
 • نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
 • مولف کتاب هدایه المتعلمین
 • بازی سپاهان ذوب آهن
 • ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
 • پخش زنده سپاهان ذوب آهن
 • بازی سپاهان ذوب آهن زنده
 • بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
 • دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
 • پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
 • دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

حساب مخارجشان را دارند

تاثیر طلاق بر ازدواج فرزند دختر, تاثیر طلاق بر تحصیلات فرزند دختر, کاهش تاثیر طلاق بر فرزند دختر

تأثیرات روانی طلاق والدین بر فرزندان دختر

روابط موازی/ همه آنچه باید در مورد عشق واقعی بدانید

طهر مواقعه یعنی چه؟ احکام طلاق هنگام طهر مواقعه

زندگی بعد از طلاق: چگونه می توانید دوباره شروع کنید

بهترین و بدترین سن طلاق برای کودکان و نحوه کمک کردن به کودکان

وکیل طلاق تلفنی

آشنایی با علایم و آسیب های طلاق سفید

ارزانترین تور لاکچری آنتالیا رو همین الان رزرو کن !

رزرو هتلی پر از آرامش در استانبول (مقایسه قیمت)

پول من، پول تو؛​ موریانه زندگی مشترک

مسائل مالی,مسائل مالی در زندگی مشترک,مسائل مالی خانواده

«پول من و پول تو نداریم؛ هر چقدر پول دربیاوریم، برای هر دو نفرمان است. با هم خرج می کنیم و با هم از زندگی مشترک مان لذت می بریم.»

هستند زن و شوهرهایی که در ابتدای زندگی به این جمله ها ایمان و باور دارند و در طول روز و هفته، چنین عبارت هایی را به هم می گویند و به یکدیگر اطمینان می دهند که مسائل مالی، زندگی شان را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

با این همه باز هم ممکن است پس از مدتی یکی یا هر دوی آنها از خودشان بپرسند پس استقلال شان چه می شود؟ اگر قرار باشد همه پولی را که به دست می آورند خرج زندگی مشترک شان کنند و خودشان را نادیده بگیرند، آن وقت تکلیف آزادی عمل خودشان چیست؟

برای همین ​ گاهی روش های دیگری را امتحان می کنند؛ بعضی از آنها پس از مدتی که از شروع زندگی مشترک می گذرد، ترجیح می دهند حساب و کتاب پول های خودشان را از همسرشان جدا کنند و برخی تا جایی پیش می روند که درباره درآمد و مخارج شان اصلا با طرف مقابل صحبت نمی کنند، اما هیچ یک از این شیوه ها نتیجه ایده آل و دلخواه یعنی آرامش در زندگی را در پی ندارد؛ بلکه شرایط را بدتر ​و رابطه زن و شوهر را با مشکلاتی جدی تر مواجه می سازد که پایه و اساس به هم ریختن آرامش است.

حال این پرسش مطرح می شود که راه حل چیست؟ چه کار باید کرد که هم زن و مرد بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند و هم از نظر مالی احساس استقلال و آزادی داشته باشند؟
متخصصان مسائل خانوادگی پاسخ جالبی به این سوال می دهند. آنها می گویند در زندگی مشترک، زن و شوهر تنها کسانی هستند که می توانند و باید چنین مشکلاتی را حل کنند. البته لازم است ابتدا هر دو نفر به روشی صحیح، حس اعتماد و امنیت را در طرف مقابل شان ایجاد کنند.

آن طور که مشاوران توصیه می کنند، زن و شوهر باید یاد بگیرند به عنوان یک گروه مالی با مسائلی که در زندگی مشترک شان پیش می آید، برخورد کنند. این ایده به آن معناست که زن و مرد باید در ابتدای زندگی، اهداف شان را به طور مشترک طراحی کنند و بدانند از زندگی مشترک شان چه انتظاری دارند.

آنها باید به طور دقیق هزینه های مختلف زندگی مانند اجاره یا خریدن خانه و اتومبیل، تامین مخارج تحصیل بچه ها، برنامه ریزی برای سفرهای مختلف، هزینه تفریح و گردش های خانوادگی و هزینه های درمانی ​ را مشخص کنند و بدانند برای رسیدن به هر یک از این اهداف چه کارهایی باید انجام شود. البته واضح است که چنین فهرستی، هرازگاهی باید مورد بررسی قرار گیرد تا اگر هزینه یا برنامه ای تغییر کرده یا به آن اضافه شده، در نظر گرفته شود.

در ضمن، خیلی خوب است اگر یک حساب بانکی مشترک هم داشته باشید تا همراه با هم بتوانید مسائل مالی خانواده را مدیریت کنید و تناسبی میان درآمد و هزینه ها برقرار سازید. البته این حساب مشترک نباید تنها حساب بانکی شما باشد؛ خودتان هم به تنهایی باید حسابی داشته باشید تا بتوانید مخارج شخصی تان را تامین کنید و از نظر مالی، استقلال پیدا کنید. منظور این است که درآمد شما پول خودتان است و هر طور دوست داشته باشید می توانید از آن استفاده کنید، اما پیشنهاد متخصصان چنین است، مبلغی حدود ۱۰ درصد درآمدتان را برای امور شخصی تان در حسابی جداگانه بریزید و ۹۰ درصد باقی مانده را به همان حساب مشترک برای رسیدن به اهداف مشترک زندگی واریز کنید.
منبع:آفتاب

سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

wahid khorasani ramezan banner sprited

مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميّتى باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى پنج يك ـ آن را به دستورى كه بعد ذكر مى شود بدهد.

مالی که از غير كسب به دست آورد

مسأله ۱۷۷۰ ـ اگر از غير كسب مالى به دست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، در صورتى كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد.

مهر زن و عوض خلع وارث

مسأله ۱۷۷۱ ـ مهر زن و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد خمس ندارد ، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

ارث از کسی خمس آن را نداده يا بدهكار است

مسأله ۱۷۷۲ ـ اگر مالى از كسى كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيّه ديون به آن مال تعلّق مى گيرد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتى كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد.

مالی که به واسطه قناعت از مخارج سال زياد بيايد

مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.

مال كسى كه تمام مخارجش را ديگرى مى‏ دهد

مسأله ۱۷۷۴ ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.

درآمد حاصله از وقف خاصّ

مسأله ۱۷۷۵ ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى ـ مثلا بر اولاد خود ـ وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ـ مثلا اجاره آن را بگيرند ـ بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.

مالى كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه گرفته يا از آن منفعتى برده

مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد ـ مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد ـ و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالى را كه به عنوان صدقه به كسى داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.

خرید با عين پول خمس نداده

مسأله ۱۷۷۷ ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.

خرید به ذمه و بهاى آن از پول خمس نداده

مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.

اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد

مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.

بخشیدن چيزى را كه خمس آن داده نشده

مسأله ۱۷۸۰ ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود.

مالی از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد به شيعه برسد

مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعه اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد.

اول سال خمسى براى كسى كه شغل دارد و يا اتفاقاً منفعتى ببرد

مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند ـ كه اوّل سال آنهاست ـ يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

اداى خمس منفعت يا تأخير آن تا آخر سال و قمرى بودن سال

مسأله ۱۷۸۳ ـ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد.

کسی که سال خمسى دارد و در بين سال بميرد

مسأله ۱۷۸۴ ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقى مانده را بدهند.

پائین آمدن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده در آخر سال

مسأله ۱۷۸۵ ـ اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

بالا رفتن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده و تا بعد از سال نفروشد

مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اى كه بين تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و امّا اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد.

بالا رفتن قیمت در غیر مال التجاره مالى

مسأله ۱۷۸۷ ـ اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتى كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود ـ اگر چه آن را بفروشد ـ مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اوّل متعلق خمس نبوده ـ مثل آن كه مسكنى كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشدـ يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالى كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است.
ولى اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زمانى كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتى كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتى كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد.

احداث باغ به قصد تجارت يا مصرف ميوه آن

مسأله ۱۷۸۸ ـ اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نموّ درختها و بنابر احتياط خمس زيادى قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصى كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتى كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد.

کاشت درخت بيد و چنار و مانند اينها

مسأله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتى كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نموّ آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاى درخت كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، امّا در صورتى كه خمس آن درخت را نداده و نموّ حساب مخارجشان را دارند كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نموِّ آن خمس و خمسِ نموِّ حصّه خود را بدهد.

كسى كه چند رشته كسب دارد

مسأله ۱۷۹۰ ـ كسى كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند ، بايد خمس فايده هايى را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحبّ خمس نفعى را كه برده بدهد.

خرجهائى كه براى به دست آوردن فايده مى شود

مسأله ۱۷۹۱ ـ خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند ـ مانند دلالى و حمّالى ـ از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مى شود و مى تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.

آنچه از منافع كسب صرف در مخارج آن سال می شود

مسأله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از امورى كه از مخارج آن سال حساب مى شود مى رسد ـ در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ـ خمس ندارد.

مالى را كه به مصرف نذر و كفاره يا جايزه و هديه كرده

مسأله ۱۷۹۳ ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد ـ در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ـ از مخارج ساليانه حساب مى شود.

مسأله ۱۷۹۴ ـ اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيّه مى كنند ، در صورتى كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيّه كند و ندادن جهيزيه منافى شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيّه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد.

مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏كند

مسأله ۱۷۹۵ ـ مالى را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاى ديگر مى كند ، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مى كند بايد خمس آن را بدهد.

كسر مخارج سال از درآمد سال يا از مالی كه خمس آن واجب نيست

مسأله ۱۷۹۶ ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند.

آذوقه‏اى كه در آخر سال زياد آمده باشد

مسأله ۱۷۹۷ ـ آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

اثاثيه‏ و زیور آلات زنانه که احتياجش از آنها برطرف شده

مسأله ۱۷۹۸ ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.

سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود؟

حالا که قرار شده سال آینده از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها گرفته تا دارندگان خودرو و خانه‌های لوکس مالیات بگیرند، برخی در فضای مجازی دوباره سراغ طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی را می‌گیرند. آیا امسال از سود سپرده‌ها مالیات می‌گیرند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در چند سال اخیر که دولت برای پوشش کسری بودجه خود سهم مالیات را افزایش داد، بحث دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی هم در محافل کارشناسی مطرح شد.

بعضی کارشناسان عنوان می‌کردند می‌توان از مالیات بر سپرده‌های بانکی بین ۱۰تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت و احتمالا در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می‌شوند. البته در مقابل برخی دیگر هم می‌گفتند دریافت مالیات از سپرده‌ها، آنها را از بانک فراری می‌دهد و در این باره هشدار می‌دادند.

اخیرا که مجلس، تعیین نرخ مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت و خودروهای لوکس و مالیات سلبریتی‌ها و انتشارات کمک آموزشی و وارد کنندگان خودروهای لوکس را مصوب کرده، برخی دوباره در فضای مجازی سراغ مالیات بر سود سپرده‌های کلان را می‌گیرند و می‌پرسند چرا دارندگان سپرده‌های میلیاردی در شبکه بانکی نباید مالیات بدهند؟

خوب و بد دریافت مالیات از سپرده‌ها

اما آیا واقعا در شرایط فعلی دریافت مالیات از نرخ بهره سپرده‌داران کلان اقدام درستی است؟

داوود سوری، کارشناس اقتصادی در پاسخ می‌گوید: مالیات‌های مختلفی که به تازگی تصویب شده از مالیات سلبریتی‌ها تا مالیات اینفلوئنسرها همه مالیات بر درآمد هستند. مالیات بر درآمد چیز جدیدی نیست و آن را همیشه داشته‌ایم فقط مصادیق جدیدی برای آن تعریف کرده‌اند.

او می‌گوید مالیات بر نرخ سود سپرده می‌تواند به نوعی مالیات بر درآمد باشد چرا که در نهایت سود سپرده هم بر درآمد خانواده‌ها افزوده می‌شود. به گفته سوری، مسئله این است که در این سیستم مخدوش اقتصادی ما وقتی کسی سپرده‌گذاری می‌کند، همان ابتدا ۲۲ درصد زیان کرده است. چون تورمی که خود دولت علت آن بوده ۴۰ درصد است و سپرده‌گذاری نهایتا تا ۱۸ درصد سود دارد.

سوری درباره شرایط و امکان دریافت این مالیات نیز معتقد است اخذ این مالیات از هر مالیات دیگری ساده‌تر است و اگر تصویب شود نیازی نیست بانک دسترسی به حساب مردم را به سازمان مالیات بدهد شبیه همان اتفاقی که در اکثر کشورهای دنیا می‌افتد.

او می‌گوید: با این اقدام به هیچ وجه اطلاعات حساب مردم در اختیار جایی قرار نمی‌گیرد. پس این نگرانی بی‌مورد است. خود بانک می‌تواند بخشی از سود سپرده حساب‌هایی که لازم است، به مالیات تخصیص دهد.

از نگاه سوری با این که دریافت مالیات از سود سپرده‌ها به هیچ وجه درست نیست، اما مجلس با چنین نگاهی از تصویب آن صرف‌نظر نکرده است.

این کارشناس ادامه می‌دهد: قیمت تمام دارایی‌ها با تورمی که دولت ایجاد می‌کند افزایش پیدا کرده، بی آنکه چیزی در واقعیت تغییر کند تنها قیمت‌های اسمی بالا رفته، حالا مجلس تعیین کرده که بخشی از این دارایی‌های اسمی را به عنوان مالیات بگیرند. بنابراین آنچه حساب مخارجشان را دارند در پیشنهادات و تصمیمات مجلس دیده می‌شود نوعی شلختگی است و هیچ نظم منطقی و روشنی ندارد.

هزینه دارو و درمان در استرالیا

هزینه دارو و درمان در استرالیا

ورود به کشوری جدید آن هم بدون آشنایی قبلی برای ادامه زندگی ابهامات و دغدغه‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ به همین سبب نیز بهتر است قبل از مهاجرت به کشور مد نظر، در ارتباط با برخی مسائل اطلاعاتی را کسب کنید. سیستم درمانی و هزینه استفاده از این خدمات یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های آغاز زندگی جدید به شمار می‌روند. استرالیا به عنوان کشوری شناخته شده است که سیستم درمانی بسیار پیشرفته‌ای دارد و در مطالب مختلف نیز به آن تحت عنوان یکی از مزایای مهاجرت به این کشور اشاره شده اما به بررسی مخارجش پرداخته نشده است. در صورتی که به آشنایی با هزینه دارو و درمان استرالیا علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با سازمان مهاجرتی سلکت ویزا همراه باشید.

هزینه دارو و درمان در استرالیا

هزینه دارو و درمان در استرالیا را می‌توان به عنوان یکی از مبهم‌ترین مسائل مطرح در ارتباط با پروسه مهاجرت دانست. اگر به دنبال جمع آوری اطلاعات در ارتباط با این مخارج باشید، بدون شک با هزینه یاب مواجه خواهید شد؛ در ارتباط با آن باید بگوییم ابزاری آنلاین است که در دسترس همگان بوده و این امکان را به آنها می‌دهد تا از هزینه خدمات مختلف مطلع شوند. نحوه کار این پلتفرم می‌تواند گزینه جالبی برای تشریح به نظر بیاید. این ابزار بر اساس آخرین داده‌های دولتی مخارج مورد نیاز برای استفاده از خدمات مختلف را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در ادامه به صورت جداگانه به تشریح آن خواهیم پرداخت. شاید برای شما جالب باشد که استفاده رایگان از Medicare استرالیا به عنوان یکی از مزیت‌های برخی روش‌های مهاجرتی مطرح می‌شود. به همین سبب برای آگاهی از هزینه دارو درمان استرالیا بهتر است با Medicare، بیمه‌های درمانی و هزینه یاب پزشکی آشنا شوید.

هزینه یاب پزشکی در استرالیا

ابزاری آنلاین که بر اساس آخرین داده‌های دولتی موجود و مخارج پرداخت شده توسط سایر ساکنان استرالیا هزینه دارو و درمان را در این کشور به اطلاع کاربران می‌رساند و کاربردهای مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به آگاهی از مبلغی که مردم برای استفاده از این خدمات از جیب خود پرداخته‌اند، مخارج تخمین زده شده توسط متخصصان و هزینه‌های معمول برای خدمات مختلف، مقایسه میزان پرداختی فرد با سایر افراد و اطلاع از پرداختی‌های Medicare و سایر بیمه‌های درمانی اشاره داشت. برای مشاهده و استفاده از هزینه یاب پزشکی تنها کافی است بر روی نام این ابزار کلیک کنید. به هنگام استفاده از این ابزار ابتدا باید محلی که قصد دارید در آن از خدمات بهره ببرید مشخص کنید. مراکز دولتی به عنوان بیمار عمومی، حضور در بیمارستان‌ها با بیمه خصوصی و خارج از بیمارستان گزینه‌های پیش روی شما خواهند بود. پس از انتخاب هر یک از موارد بیان شده گزینه‌های مختلفی مقابلتان قرار خواهند گرفت که تقریباً کلیات یکسانی دارند. تعیین کردن تخصص و یا مراقبت‌هایی که به آنها نیازمند هستید یکی از این گزینه‌ها به حساب می‌رود.

مدیکر استرالیا Medicare چیست؟

مدیکر استرالیا Medicare بیمه درمانی همگانی کشور مورد بحث است. این طرح به عنوان تضمینی بر دسترسی طیف گسترده‌ای از شهروندان و افراد مقیم به مراقبت‌های رایگان و یا کم هزینه به حساب می‌رود. شاید این مسئله برای شما سوال شده باشد که آیا مهاجران نیز می‌توانند از این خدمات بهره ببرند؟ در پاسخ باید بگوییم تقریباً بله. افرادی که اقامت دائم و یا شهروندی استرالیا را پس از مهاجرت اخذ می‌کنند امکان استفاده از این برنامه را دارند اما این مسئله به صورت کامل در ارتباط با دارندگان اقامت موقت صادق نبوده و تنها برخی ساب کلاس‌ها مجاز به بهره‌مندی از Medicare هستند.

چگونه می‌توان از بیمه درمانی استرالیا استفاده کرد؟

چگونه می‌توان از بیمه درمانی استرالیا استفاده کرد؟

برای استفاده از بیمه درمانی استرالیا یا همان مدیکر ابتدا باید بررسی کنید که ویزای شما مشمول این خدمات می‌شود یا خیر. در گام بعدی باید برای دریافت کارت مدیکر ثبت نام کنید. پس از بررسی درخواست ارائه شده و در صورت واجد شرایط بودن می‌توانید این کارت را اخذ و از خدمات بیان شده بهره ببرید. شاید یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های برخی از افراد هزینه‌های تهیه دارو باشد. در اینجاست که باید به سراغ PBS برویم. این طرح برای آن بوده که بخش و یا تمامی مخارج تهیه داروهای تجویز شده تحت پوشش قرار بگیرند.

کارت بیمه استرالیا و نحوه دریافت آن

در قسمت‌های قبلی بیان کردیم که برای استفاده از این خدمات فرد باید ثبت نام کرده و در صورت واجد شرایط بودن می‌تواند با دریافت کارت بیمه استرالیا هزینه دارو و درمان خود را پوشش دهد؛ اما به بررسی الزامات موجود و روش این اقدام نپرداختیم به همین سبب نیز در ادامه فهرستی را برای معرفی این الزامات آماده کرده‌ایم. لازم به ذکر است که حداقل سن افراد مجاز برای این اقدام 15 سال بوده و کودکانی که به این سن نرسیده‌اند به عنوان زیر مجموعه‌های والدین شناخته می‌شوند. برای ثبت نام Medicare استرالیا شما باید فرمی خاص را تکمیل کنید. پس از انجام این کار نوبت به ارسال فرم و مدارک تقاضا شده در آن است که می‌توانید این مرحله را از طریق ایمیل یا ارسال پستی به آدرس ذکر شده پشت سر بگذارید. در صورت علاقه‌مندی به کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با روند درخواست، شرایط و گام‌های مورد نیاز برای موفقیت در آن تنها کافی است بر روی اینجا کلیک کنید.

 • شهروند استرالیا یا نیوزلند باشید
 • داشتن اقامت دائم و درخواست دادن برای اخذ آن
 • داشتن اقامت موقت با شرایطی خاص
 • شهروند یا مقیم دائم جزیره نورفولک، جزایر کوکوس، جزیره کریسمس یا جزیره لرد هاو باشید
 • مشمول یک توافقنامه مراقبت بهداشتی متقابل با کشور دیگری شوید

حوزه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی استرالیا

حوزه‌های تحت پوشش این بیمه زمینه‌هایی را مشخص می‌کند که می‌توانید با داشتن کارت Medicare بدون پرداخت هزینه دارو و درمان از آنها بهره ببرید که در لیست زیر می‌توانید موارد بیان شده را مشاهده کنید. قبل از آن که به سراغ لیست بیان شده بروید، بهتر است به این مسئله اشاره داشته باشیم که روند کاری و استفاده از این خدمات به دو صورت می‌باشد. در نوع اول بخش مشخصی از هزینه‌ها به صورت خودکار توسط پزشک از بیمار اخذ نشده و از دولت مطالبه می‌شوند اما در نوع دوم تمامی مخارج از بیمار اخذ می‌شوند. در این صورت بیمار باید برای دریافت مبالغ هزینه شده از دولت اقدام کند. بهتر است به این مسئله نیز اشاره داشته باشیم که برخی از متخصصان نیز مبلغ بیشتری را از بیماران تقاضا می‌کنند که امکان اخذ آنها از دولت وجود دارد.

 • خدمات پزشکی توسط پزشکان و متخصصان
 • داروهای تجویزی
 • درمان بیمارستانی
 • برنامه مزایای پزشکی (MBS)
 • سونوگرافی
 • سی تی اسکن
 • X – Ray
 • MRI

هزینه‌های دارو و درمان استرالیا با استفاده از Medicare

هزینه‌های دارو و درمان استرالیا با استفاده از Medicare

در ابتدای مقاله به صورت کلی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم اما از آنجایی که مخارج استفاده از خدمات متفاوت است رقم و یا درصد خاصی را بیان نکردیم. در این قسمت بسته خدمات ارائه شده توسط این سیستم مطالبی را بیان خواهیم کرد که به آشنایی شما عزیزان با هزینه‌های حدودی کمک شایانی به حساب می‌روند. اگر قصد استفاده از خدمات پزشک عمومی را دارید، برای این کار ملزم به پرداخت هیچ مبلغی نیستید. همان‌طور که متخصصان معمولاً مبالغ بیشتری را نسبت به پزشکان عمومی دریافت می‌کنند، منطقی است که برای بهره‌مندی از خدماتشان بخشی از هزینه‌ها از بیماران اخذ شود؛ با این وجود همچنان 85 درصد از این مبالغ توسط دولت تامین می‌شوند. خدمات درون بیمارستانی یکی از زمینه‌های دیگر تحت پوشش مدیکر به حساب می‌رود که این سیستم تا 75 درصد هزینه دارو و درمان آن را می‌پردازد. شاید بسته به شرایط شخص یا اشخاصی ملزم به استفاده بیشتر از موارد مورد بحث بوده و در همین راستا نیاز به صرف پول بیشتری نیز داشته باشند؛ در این صورت ممکن است این دسته واجد شرایط استفاده از شبکه ایمنی Medicare شوند. با این کار زمانی که بیمار میزان مشخصی پول برای استفاده از خدمات درمانی صرف کرده پول بیشتری را از دولت اخذ خواهد کرد.

بیمه‌های درمانی خصوصی استرالیا

گزینه‌هایی نظیر بیمه‌های خصوصی برای آن دسته از افرادی که مشمول Medicare نبوده و یا به هر علتی قصد استفاده از خدمات متنوع‌تری را دارند طراحی و ارائه شده‌اند. بسته به برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید، میزان و نوع مخارج تحت پوشش متفاوت خواهد بود. آیا به بهره‌مندی از این موارد علاقه‌مند هستید؟ در این صورت باید بیمه نامه‌ای معتبر و مناسب را برای تامین نیازهای خود تهیه و حق بیمه در نظر گرفته شده برای آن را به صورت منظم بپردازید. یکی از مزیت‌های اصلی استفاده از این موارد آن است که خدمات بهداشتی بیشتر و متنوع‌تری تحت پوشش قرار می‌گیرند. تمامی یا بخشی از هزینه‌های مداوا در بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی و مواردی که تحت پوشش مدیکر قرار نمی‌گیرند توسط بیمه‌های خصوصی تامین می‌شوند. به هنگام خرید این بیمه‌ها می‌توانید از تخفیفات دولتی تحت شرایطی خاص بهره‌مند شوید. در ادامه جدولی را مشاهده خواهید کرد که مراقبت‌های بهداشتی دولتی و خصوصی در آن مقایسه شده‌اند.

سیستم مراقبت‌های بهداشتی عمومی هزینه درمان شما را پوشش خواهد داد.

• بیمه درمانی شما برخی یا تمام هزینه‌های بیمارستان (مانند خوابگاه) را پوشش می‌دهد.

• مدیکر برخی از هزینه‌های پزشکان را پوشش می‌دهد

• بیمه سلامت شما برخی یا تمام هزینه‌های باقی مانده پزشکان را پوشش می‌دهد.

• بازدید از پزشک عمومی

• بازدید از متخصصان در مطب آنها

• مراقبت از دندان برای برخی از کودکان

• بررسی چشم توسط اپتومتریست‌ها

سوالات متداول

آیا نوزادان تازه متولد شده شامل مدیکر می‌شوند؟

بله. نوزادانی که در خاک استرالیا به دنیا بیایند به صورت خودکار تحت پوشش مدیکر قرار می‌گیرند.

آیا به همراه نداشتن کارت مدیکر همچنان می‌توان از خدمات دارو و درمان تحت پوشش آن استفاده کرد؟

بله. شما می‌توانید نسخه دیجیتالی Medicare Card را از طریق Express Plus Medicare دانلود و در همه جا از آن استفاده کنید.

آیا استفاده از بیمه‌های درمانی کاری معقول است؟

اگر مشمول Medicare نمی‌شوید و یا مشکلی برای پرداخت مخارج این بیمه‌ها ندارید، بهتر است از آنها برای تامین هزینه دارو و درمان استفاده کنید تا به هنگام نیاز با مشکلات مالی موجه نشوید.

سخن آخر

هزینه دارو و درمان استرالیا موضوعی بسیار مهم است که شاخه‌های مختلفی را در دل خود جای داده و بررسی مبالغ دقیق برای آن کاری تقریباً غیر ممکن است. در این مطلب سعی ما بر آن بود تا به معرفی Medicare، بیمه‌های خصوصی و هزینه یاب پزشکی پرداخته و اطلاعات کاملی از سیستم‌هایی که با استفاده از آنها می‌توانید مخارج مورد بحث را کاهش و پوشش دهید را در اختیارتان قرار دهیم؛ لازم به ذکر است که اگر به دنبال مطلع شدن از مخارج دوره درمانی خاصی هستید، بهتر است از هزینه یاب طبق اطلاعات ارائه شده در قسمت اختصاصی آن استفاده کنید. برای آگاهی از آن که آیا ویزای موقت مد نظرتان مشمول بهره‌مندی از مدیکر می‌شود یا خیر و مسائلی از این قبیل بهتر است با روش‌های مهاجرت به استرالیا به صورت کامل آشنا شوید که برای این کار می‌توانید از مطالب مختلفی که در سایت سازمان مهاجرتی سلکت ویزا قرار داده شده‌اند استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.