اوراق مرابحه چیست؟


اوراق مرابحه چیست؟

میزان/ بیع مرابحه قراردادی است که در آن فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­‌کند.

یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که در آن فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­‌کند.

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.

برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از:

1- اوراق مرابحه تأمین مالی
2- اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
3- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری
4- اوراق مرابحه رهنی

ماهیت ،احکام و آثار اوراق مرابحه

چکیده: صکوک از جمله ابزارهای مالی جدید بازارهای اسلامی هستند که به علت فقدان معیارهای اسلامی در اوراق قرضه، به منصه ظهور رسیده اند. یکی از انواع صکوک، صکوک مرابحه است که با ابتنای خود بر بیع مرابحه توانسته است در میان اوراق جدید جایگاه ویژه-ایی پیدا کند. با توجه به اینکه صکوک ابزارهای نو ظهوری در اقتصاد کشورهای اسلامی هستند، نیازمند تحلیل های فقهی حقوقی درخور خود نیز می باشند. پژوهش پیش رو در پی تبیین دقیق ماهیت فقهی، حقوقی این اوراق و سازگاری ساختار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. در این خصوص ابتدائا دو پرسش اساسی مطرح می شود، اول آنکه مبنای فقهی این اوراق چیست؟ و آیا این اوراق صرفا راهی برای فرار از ربا نیست، که به ظاهر صورتی شرعی به خود یافته؟ دومین سوال اساسی که با آن مواجه هستیم این است که: ماهیت معامله این اوراق خصوصا در بازار ثانویه چیست؟ پس از بحث و نقل احادیث و روایات مختلف مشخص گردید که «بیع مرابحه»؛ اساس و بنیان تشکیل این اوراق است. لذا شبهات مطروحه در این خصوص از جمله قرض ربوی، بیع صرف ربوی و. مورد کنکاش واقع شد و به همگی پاسخ داده شد. معاملات این اوراق در بازار ثانویه اساسا مبتنی بر بیع دین و بیع کلی مشاع می باشد. لذا ضرورتا به بررسی دین و مفهوم آن در حقوق غربی و اسلامی پرداخته شد، که با تحقیق و تحلیل مباحث مشخص گردید در حقوق اسلامی از ابتدای تاسیس تا کنون از دین به عنوان یکی از اقسام اموال یاد می شده، اما در حقوق غربی دین را به عنوان یک «رابطه حقوقی» (بین متعهد و متعهدله) انگاشته اند. به همین دلیل بیع دین مسئله ی پیچیده ایی در حقوق اسلامی نبوده است. و در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه با وجود اختلاف نظرهای موجود بیع دین پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: صکوک، بیع مرابحه، اوراق مرابحه، بازار اولیه، بازار ثانویه، بیع دین

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده: از جمله اوراق بهاداری که مورد توجه جوامع مختل قرار گرفته است می‌توان به اوراق یا صکوک مرابحه اشاره کرد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک‌های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می‌باشد و می‌تواند نظر طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را به خود جلب نماید. این اوراق به عنوان سندی است که نشانگر مالکیت دارنده آن بر کال.

ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه

با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و. به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیلۀ آن، قیمت تمام شدۀ کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن م.

ماهیت و آثار اوراق بهادار (صکوک) مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده: امروزه اوراق بهادار نقش زیادی در اقتصاد کشورها ایفاء می کنند. از جمله این اوراق که کاربرد زیادی دارد و می توان از آن برای انواع سرمایه گذاری ها و نیز برای تهیه انواع کالاهای مصرفی - چه بادوام و چه کم دوام – استفاده نمود اوراق مرابحه می باشد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می .

ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران

مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره اوراق مرابحه چیست؟ شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخ.

ماهیت و احکام بدل حیلوله

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون.

استفاده حقوقی ها از اوراق مرابحه چه تاثیری بر بورس می گذارد؟

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در آخرین مصوبه خود مجوز استفاده حقوقی های بورس از اوراق مرابحه، در راستای خرید سهام را صادر کرد. در این گزارش پس از آشنایی با ماهیت اوراق مرابحه، به بررسی تاثیر این تصمیم بر روزهای سرخ بورس می پردازیم.

استفاده حقوقی ها از اوراق مرابحه چه تاثیری بر بورس می گذارد؟

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ صبح دیروز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه، مرتضی چشان، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، از امکان جدید سازمان بورس برای خرید سهام شرکت‌های بورسی توسط حقوقی‌ها رونمایی کرد. به این ترتیب حقوقی‌های بازار از این پس امکان استفاده از اوراق مرابحه سهام جهت خرید سهام از بازار سرمایه را دارند.

اوراق مرابحه چیست؟

اوراق مرابحه یکی از انواع صکوک اسلامی است که دارنده آن را به صورت مشاع مالک دارایی می‌کند که وی طبق قرارداد مرابحه خریداری کرده است. این اوراق بازدهی و سررسید مشخصی دارند اما خریدار آن می‌تواند اوراق را تا فرارسیدن تاریخ سررسید نزد خود نگه دارد و یا در بازار ثانویه به متقاضیان بفروشد.

شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز می‌توانند با انتشار این اوراق، نسبت به تامین مالی پروژه‌های مختلف خود اقدام کنند.

اوراق مرابحه به مثبت شدن بورس کمک می‌کند؟

بر اساس گفته‌های چشان، تاکنون ابزاری تخصصی برای تامین مالی شرکت‌ها به منظور خرید سهام در بورس ایران وجود نداشت و تامین مالی با استفاده از ابزارهای عمومی مثل اوراق اجاره، نیز بسیار سخت و نیازمند الزاماتی بود.

به همین دلیل هیات مدیره سازمان بورس، امکان استفاده از اوراق مرابحه توسط شرکت‌ها جهت خرید سهام از بازار سرمایه را فراهم کرده تا این فرآیند برای حقوقی‌ها سریع‌تر و آسان‌تر باشد.

از سوی دیگر، در روزهای سرخ پوش بورس، این ابزار می‌تواند شرکت‌ها را به ارائه درخواست برای تامین مالی تشویق کند تا با خرید سهام، به بهبود اوضاع بازار سرمایه نیز کمک کنند.

مرابحه چیست معنی مرابحه

مرابحه چیست معنی مرابحه

مرابحه چیست زمانی که یک فروشنده قصد فروش یک کالا را دارد و قیمت تمام شده کالا را به خریدار می گوید و در عوض تقاضای مقدار مشخصی سود می کند, به این بهره کاری مرابحه می گویند در ادامه به توضیح مفصل آن و فرق آن با فروش اقساطی و نظر رهبر انقلاب درباره پرداخته شده است

مرابحه چیست ؟

مرابحه یکی از عقود اسلامی است و عبارتست از « فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.»

مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است و برای تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی یا کالاست. در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می فروشد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می شود.

لغت مرابحه از کلمه «ربح» گرفته شده است که به معنی «افزایش» است. مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی های پولی همچون پول نقد و اسناد دریافتنی) به فروشنده می پردازد. فروش کالا در عقد مرابحه می تواند به صورت نقدی یا اقساطی باشد.

در بیع مرابحه فروشنده (بانک) هزینه تمام شده تحصیل دارایی ( کالا ) اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی (mark – up) به عنوان سود می کند.

مرابحه ابزار مهمی برای حمایت از تأمین مالی نیازهای خانوارها به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت های اعتباری خواهد بود که می تواند موجب رونق جدی کارت های اعتباری شود.

فرق مرابحه با فروش اقساطی چیست؟

بیع مرابحه به معامله ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران تر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله می تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.

فروش اقساطی (نسیه)، معامله ای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده‏ و سود و به طور کلی خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

اوراق مرابحه در بازار ثانویه، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد ضمن آنکه بازدهی ثابت این اوراق، ریسک پایین آن و سر رسیدهای کوتاه مدت این اوراق آن را جزو اوراق جذاب برای سهامداران خواهد کرد.

اوراق مرابحه یکی از انواع صکوک مطرح در سطح بازارهای بین المللی اسلامی و قراردادی است که شامل فروش یک کالا با در نظر گرفتن بهای تمام شده آن و افزودن مبلغ معینی به عنوان سود به خریدار است.

به طور مثال اگر کارخانه ای به خط تولیدی نیاز داشته باشد، یک نهاد تأمین مالی کننده خط تولید مورد نظر را به صورت نقدی خریداری می کند و با افزودن 10 درصد سود به آن کارخانه می فروشد.

اوراق مرابحه عمدتاً با سررسید کوتاه مدت یک ماه تا 9 ماه) هستند. بالطبع هرچه مدت سررسید کمتر باشد نرخ سود متعلقه هم کمتر می شود چرا که اصل و سود اوراق در مدت زمان کمتری وصول می شود.

دارندگان این اوراق به صورت مشاع، مالک دارایی مالی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل می شود و در این اوراق دارندگان آن با سرمایه خود کالایی را خریداری کرده و با افزودن درصد معینی سود آن را در اختیار بانی می گذارند.

این اوراق از انواع اوراق بهاداری هستند که بازدهی ثابت دارند .این اوراق نرخ سود ثابتی دارند و ملاک بررسی آنها هم بر مبنای محاسبات مالی و فنی با در نظرگرفتن مدت زمان، ریسک بازپرداخت اوراق در سررسید معین و هزینه های مربوط به تهیه کالا محاسبه می شود.

ساختار اوراق مرابحه باید به تصویب شورای عالی بورس برسد و پس از تصویب در شورای عالی بورس جهت اجرا و تصویب سایر دستورالعمل های لازم به سازمان ابلاغ خواهد شد.

می توان از توانمندی های شرکت بورس کالای ایران برای موفقیت هرچه بیشتر اوراق مرابحه استفاده کرد، این اوراق در بازار ثانویه معامله می شود و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. علاوه بر اینکه به دلیل بازدهی ثابت این اوراق، ریسک آن پایین تر است و وجود سررسیدهای کوتاه مدت این اوراق آن را جزو اوراق جذاب برای سرمایه گذاران خواهد کرد؛ بر این اساس می توان سرمایه گذاری در این اوراق را برای سرمایه گذاران تازه وارد و غیر حرفه ای توصیه کرد.اوراق مرابحه چیست؟

شرکت هایی که به دنبال تامین مالی از طریق اوراق صکوک مرابحه هستند از طریق نهاد واسط و شرکت مدیریت دارایی های مرکزی و این اوراق را انتشار می دهند. این اوراق نیز مانند اوراق اجاره بستری را برای حضور سرمایه گذاران و وجود بازار سرمایه ای کارا فراهم آورد.

Facebook

Нет описания фото.

# مرابحه_چیست ؟
در میان عقود اوراق مرابحه چیست؟ اسلامی مثل جعاله، مزارعه، مساقات و. که بیشتر مورد توجه مردم و نظام پولی و بانکی قرار دارد، یک عقد دیگر به نام مرابحه نیز وجود دارد که میان بانک و مشتریانش و یا یک فروشنده و خریدار قابلیت اجرا دارد.
به گزارش «تابناک»، زمانی که یک فروشنده قصد فروش یک کالا را دارد و قیمت تمام شده کالا را به خریدار می گوید و در عوض تقاضای مقدار مشخصی سود می کند، به این بهره کاری مرابحه می گویند؛ یکی از عقود اسلامی که شامل فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود، می شود.
مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است و برای تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.
مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی یا کالاست. در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می فروشد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می شود.
لغت مرابحه از کلمه «ربح» گرفته شده است که به معنی «افزایش» است. مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی های پولی همچون پول نقد و اسناد دریافتنی) به فروشنده می پردازد. فروش کالا در عقد مرابحه می تواند به صورت نقدی یا اقساطی باشد.
در بیع مرابحه فروشنده (بانک) هزینه تمام شده تحصیل دارایی ( کالا ) اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می کند.
مرابحه اوراق مرابحه چیست؟ ابزار مهمی برای حمایت از تأمین مالی نیازهای خانوارها به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت های اعتباری خواهد بود که می تواند موجب رونق جدی کارت های اعتباری شود.
تفاوت مرابحه با فروش اقساطی
بیع مرابحه به معامله ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران تر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله می تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.

مرابحه چیست؟
فروش اقساطی (نسیه)، معامله ای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.
شرایط و ضوابط استفاده از مرابحه
برخی از شرایط و ضوابط استفاده از مرابحه در نظام پولی و بانکی کشور به شرح زیر است:
۱- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی.
۲- امکان اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات و واگذاری آن به متقاضیان وجود دارد.
۳- می‌توان اختیار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضی واگذار نمود.
۴- قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی می‌رسد.
* قیمت تمام شده حاصل قیمت خرید بعلاوه کلیه هزینه‌های مرتبط با خرید (حمل و نقل، انبارداری، بیمه و. ) می‌باشد.
* قیمت واگذاری نسیه حاصل قیمت واگذاری نقدی به علاوه سود دوران تقسیط می‌باشد.
۵- مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.
۶- بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه به صورت نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسید‌های معین مجاز می‌باشد.
۷- در صورتی که دریافت کننده تسهیلات قبل از سررسید مبادرت به واریز مانده بدهی خود نماید، شعب مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه (سود دوران تقسیط) مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ج. ا. ا. به وی اعطا نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.