شکست قیمت چیست؟


برای عدم شکست فروشگاه اینستاگرامی، همواره باید به دنبال ایجاد تمایز نسبت به رقبای خود باشید. این تمایز می‌تواند از طریق تولید محتوای جدید، تغییر نحوهٔ ارائهٔ اطلاعات، بیان جذاب‌تر و هر روش خلاقانهٔ دیگری صورت گیرد.

رفرکتومتر گوهر شناسی و آموزش کار با آن جهت تعیین ضریب شکست سنگهای قیمتی

رفرکتومتر گوهر شناسی چیست؟

برای تعیین ضریب شکست گوهرها می توان از دستگاه ضریب شکست سنج رفرکتومتر گوهر شناسی (ضریب شکست سنج) و یا از روش غوطه وری (ایمرسیون) استفاده کرد. از نظر تئوری نسبت سرعت نور در هوا یا خلا به سرعت نور در محیط دیگر را ضریب شکست آن محیط می نامند و با RI نشان میدهند. سرعت عبور نور از هر محیطی در ارتباط با تراکم اتمها در ساختمان آن محیط است. هر چقدر تراكم اتمها در محیط بیشتر باشد به همان مقدار سرعت عبور نور از آن محیط کمتر شده و لذا ضریب شکست آن محیط بزرگتر خواهد بود. برای مثال ضریب شکست 2.4 در الماس به این معنی است که سرعت سیر نور در هوا 2.4 برابر سرعت سیر نور در درون الماس است. ارتباط مستقیمی بین ضریب شکست و وزن مخصوص گوهرها وجود دارد. از طرفی میزان شکست نور در گوهرهای مختلف ثابت است و لذا می توان با تعیین ضریب شکست نور توسط رفرکتومتر گوهر شناسی، انواع گوهرها را از هم تمیز داد.

مایع مخصوص تعیین ضریب شکست گوهر سنگها

مایع ضریب شکست رفرکتومتر

به طور کلی میزان ضریب شکست گوهرها بین بازه 1.2 تا 2.6 تغییر می کند. برای تعیین ضریب شکست گوهرها، سطحی از گوهر که ترجیحا سطح تخت آن می باشد بر روی سطح صیقلی شیشه ای قرار داده می شود. سطح گوهر از سطح شیشه توسط لایه نازکی از مایع جدا می شود. هدف از به کار بردن مایع آن است که نور تابیده شده به گوهر از سطح آن بازتاب کلی پیدا کرده و پس از انعکاس از سطح ایینه و عبور از عدسی به چشم ناظر برسد. این مایع مخلوطی از متيلن بدید با گوگرد و تترایدید اتیلن با ضریب شکست 1.81 تا 1.82 است. توجه کنید که این مایع بسیار سمی است. با این نوع مایعات فقط می توان ضریب شکستهای تا 1.8 را در گوهرها تعیین نمود. برخی از مایعات استفاده شده برای این منظور خورنده بوده و ممکن است به شیشه سربی رفرکتومتر گوهرشناسی آسیب برساند. در صورتی که جنس شیشه رفرکتومتر از اکسید زیرکن باشد (با ضریب شکست 2.16) این نوع شیشه ها در مقابل مایعات مقاوم بوده و لذا می توان با استفاده از مایعات دارای ضریب شکست 1.2، ضریب شکست تا 2.8 را در گوهرها اندازه گیری نمود. مثلا برای اندازه گیری ضریب شکست زیرکن، گروناها و روتیل می توان از این شیشه ها و مایعات استفاده نمود ولی ضریب شکست گوهرهایی مثل الماس را نمی توان با این نوع دستگاهها و مایعات تعیین کرد.

اجزای رفرکتومتر گوهرشناسی و روش کارکرد آن

دستگاههای ضریب شکست سنج یا رفرکتومتر گوهرشناسی بر اساس زوایای بازتاب کلی و زاویه بحرانی طراحی و ساخته شده اند. این دستگاهها طوری ساخته شده اند که به جای اندازه گیری زاویه بحرانی یا زاویه بازتاب کلی، مستقیما مقدار ضریب شکست بر روی مقیاس آنها خوانده می شود. رفرکتومترهای گوهرشناسی عموما دارای ۶ اینچ طول، 3 اینچ ارتفاع و 1.5 اینچ عرض هستند. در مرکز همه دستگاهها شیشه ای سربی با ضریب شکست بالا قرار دارد که به شکل نیم استوانه یا منشور با سطح بالایی صیقلی و مسطح تراشیده شده است. ضریب شکست این نیم استوانه حدود 1.9 می باشد. بر روی رفراکتومتر و در زیر در پوش آن بخش شیشه ای با طول 2.5 اینچ و پهنای 1.5 اینچ مشاهده می شود که محل قرار گیری گوهر است. در هنگام قراردادن گوهر روی شیشه بایستی بسیار دقت نمود تا گوهر باعث خراشیدگی شیشه نشود. در قسمت جلوی رفرکتومتر گوهرشناسی، عدسی چشمی به همراه فیلتر پلاریزان که قابل چرخش ۳۶۰ درجه می باشد قرار دارد. جهت تولید نور در این دستگاه از لامپ هالوژنی معمولی یا از یک لامپ بخار سدیمی که نور تک رنگ با طول موج زرد ایجاد می کند استفاده می شود. با روشن نمودن لامپ شکست قیمت چیست؟ دستگاه پس از بستن درپوش رفرکتومتر گوهر شناسی، نور از پشت دستگاه وارد قسمت شیشه ای نیم استوانه شده و بر روی گوهر می تابد. اگر پرتوهای نور زاویه ای بزرگتر از زاویه بحرانی داشته باشند به طور کامل به درون نیم استوانه بازتابیده شده و بر روی مقیاسی که شفاف است می افتد. این مقياس ضریب شکستهای 1.35 تا 1.80 را نشان می دهد و ضریب شکست اغلب گوهرها نیز در این محدوده قرار می گیرد. تصویر این مقیاس توسط ایینه بازتابیده شده و پس از عبور از عدسی به چشم کاربر می رسد. بر اساس میزان ضریب شکست گوهر، سایه ای با رنگ سبز بر روی مقیاس مشخص خواهد شد. مرز بخشهای روشن از بخشهای رنگی یا تیره (لبه سایه) محدوده ضریب شکست گوهر را نشان خواهد داد.

روش تعیین ضریب شکست سنگهای قیمتی با استفاده از رفرکتومتر گوهر شناسی

برای مشخص نمودن مقدار دقیق و واقعی ضریب شکست گوهرهای دارای سطوح تراشیده شده صاف لازم است از چندین جهت گوهر را بر روی سطح شیشه ای صیقلی قرار داد و مقدار ضریب شکست آن را تعیین نمود. ابتدا مایع مناسب بر روی قسمت شیشه ای که در درپوش قرار دارد ریخته می شود. سپس گوهر از قسمت مسطح بر روی قطره روغن قرار داده می شود. به آرامی پلاریزور روی چشمی دستگاه، 180 درجه چرخانده می شود. دقت کنید که از فاصله 30 سانتیمتری باید نگاه کنید. در صورتی که تغییری در مقدار ضریب شکست به وجود آمد مقادیر جدید را نیز یادداشت شکست قیمت چیست؟ می نمایند. بعد از این کار گوهر را ۴۵ درجه از موقعیت قبلی خود می چرخانیم و دوباره فیلتر پلاریزور را تا 180 درجه حرکت می دهیم. اگر تغییر ضریب شکستی وجود داشته باشد مجددا داده های جدید یادداشت می شوند. اگر مقدار ضریب شکست های نمایش داده شده توسط رفرکتومتر گوهر شناسی در دو مرحله فوق تغییر پیدا نکرد مؤید آن است که ای یک ضریب شکست است. مجددا گوهر را در سه بار متوالی و در هر بار ۴۵ درجه چرخانده، فیلتر پلاریزور را تا 180 درجه حرکت می دهیم و مقدار . شکستها را یادداشت می نماییم. اگر مقادیر ضریب شکستها کمی اختلاف داشت نتیجه گرفته می شود که گوهر دارای بیش از یک ضریب شکست است. به دست آوردن کمترین و بیشترین ضریب شکست در گوهر توسط این روش می توان اختلاف شکست مضاعف یا بیرفرنژانس را تعیین کرد.

مشکلات احتمالی استفاده از رفرکتومتر گوهرشناسی در موارد خاص

برای گوهرهایی که دارای تراش مدور یا کابوشن هستند و یا سطوح کاملا صافی در آنها وجود ندارد، اندازه گیری مقدار ضریب شکست توسط رفراکتومتر گوهر شناسی توأم با مشکلاتی خواهد بود. بهتر است مقدار روغنی که برای گوهرهای با تراش کابوشن اندازه گیری می شوند بسیار کم و در حد یک قطره کوچک باشد تا از افزایش خطا جلوگیری شود. اندازه گیری ضریب شکست توسط دستگاه رفرکتومتر برای گوهرهای مات، کدر، نیمه درخشان و درخشان هیچ تفاوتی نداشته و با یک دقت قابل اندازه گیری است. منابع: قسمت هایی از این مقاله از کتاب گوهرشناسی دکتر بهزار حاج علیلو انتشارات پیام نور گرفته شده است که خرید این کتاب را به شما دوستان پیشنهاد میدهم.

پشت پرده کاهش نرخ بیکاری در دولت رئیسی چیست؟

پشت پرده کاهش نرخ بیکاری در دولت رئیسی چیست؟

رویداد۲۴ تجارت نیوز نوشت: گزارش جدید مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری تابستان خبر می‌دهد. داده‌های این مرکز از وضعیت اشتغال و بیکاری بیانگر این مطلب است که نرخ بیکاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و ۰.۳ واحد درصد نسبت به بهار سال جاری، به رقم ۸.۹ درصد رسیده است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند در بخش داده‌های مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری چالش‌ها و اختلاف نظر‌های زیادی وجود دارد که برای سال‌ها ادامه داشته است. در همین زمینه، حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- به تجارت‌نیوز می‌گوید: «جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست. در حالی که طبق برآورد‌های ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است. با اینحال، مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است.»

در عین حال، با رفع محدودیت‌های کرونایی، انتظار ایجاد یک موج رونق در بخش خدمات می‌رفت که حالا شکست قیمت چیست؟ با اعمال فیلترینگ و قطعی اینترنت نگرانی‌های زیادی در این بخش ایجاد شده است. حاج‌اسماعیلی در این باره هم بر این باور است که این شرایط نگران‌کننده باعث از بین رفتن تعداد زیادی مشاغل و افزایش بیکاری می‌شود. به همین دلیل، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه باید به فکر چاره کار باشند.

ضرورت تناسب پارامتر‌های داخلی با استاندارد‌های بین‌المللی

حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- در بررسی وضعیت بازار کار به تجارت‌نیوز، گفت: بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی، اگر فردی به مدت یک تا دو ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. اما در ایران با چنین تعریفی، فرد شاغل نمی‌تواند نیاز‌های خود را برطرف کند یا درآمد مکفی داشته باشد. بنابراین، یکی از موارد مورد تاکید ما این است که برخی از معیار‌ها و شاخص‌های داخلی باید با استاندارد‌های بین‌المللی تناسب داشته باشند.

وی افزود: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنای اصلی اشتغال و بیکاری در کشور تلقی می‌شود. با اینحال آمار‌های سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی یا وزارت صمت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با نتایج این سرشماری در بخش نرخ اشتغال و بیکاری هم‌پوشانی ندارد.

اختلاف در ۲ بخش مربوط به جمعیت فعال

حاج‌اسماعیلی گفت: جمعیت فعال نسبت به کل جمعیت کشور رشد چندانی نمی‌کند. این هم یکی از پرسش‌های جدی است که در دو بخش محل اختلاف شده. بخش اول اینکه چرا اصلا این رشد اتفاق نمی‌افتد و در بخش دوم به لحاظ علمی این اختلاف نظر وجود دارد که مرکز آمار ایران افرادی که مشارکت اقتصادی دارند یا کارجو هستند، جزو جمعیت فعال به حساب می‌آورد. در صورتی که اسامی خیلی از افراد مثل زنان که وضعیت‌شان طی سال‌های گذشته به واسطه تغییرات اجتماعی و اقتصادی دچار تغییرات وسیعی شده، ثبت نمی‌شود. یادمان نرود که بروز پدیده‌های نوین مثل بالا رفتن سن اشتغال، آمار بالای طلاق یا مشکلات اقتصادی باعث شده است زنان جزو کارجویان جدی در کشور باشند.

در حال حاضر نرخ بیکاری زنان حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. این آمار محل اختلاف است و مورد قبول کارشناسان حوزه کار نیست.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست. در حالی که طبق برآورد‌های ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است. با اینحال، مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است.

حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع بعدی، در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی و اجتماعی است. الان نرخ بیکاری به‌ویژه در سه بخش جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان بالاست. برآورد‌ها نشان می‌دهد حتی نرخ بیکاری در استان‌های مرزی بالای ۴۰ درصد است. نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۵ درصد، فارغ‌التحصیلان بیش از ۴۵ درصد و زنان بالای ۳۵ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصادی نباید اینقدر پایین باشد. یعنی داده‌های مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری با واقعیات جمعیتی به‌ویژه در سه بخش نام برده شده تناسبی ندارد.

در عین حال، وزارت کار نمی‌تواند ادعا کند که نرخ اشتغال مبتنی بر برنامه‌های اشتغال‌زایی افزایش پیدا کرده است. چون بخشی از علت احیای مشاغل به رفع محدودیت‌های کرونایی در بخش خدمات مربوط می‌شود. همین موضوع موج بزرگی از رونق را دوباره در بخش‌هایی مثل حمل‌ونقل، گردشگری یا خریدوفروش ایجاد کرد.

ضرر هنگفت فیلترینگ به بخش خدمات

وی با اشاره به اینکه با وجود قطعی اینترنت و فیلترینگ، قطعا به بخش خدمات آسیب‌های جدی وارد شده است، تصریح کرد: الان، یکی از فرصت‌های خوب برای رونق اشتغال، استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی است. خیلی از مشاغل در این فضا می‌توانند شکل بگیرند. در عین حال، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و بهره‌روی بالا می‌رود. همچنین، در این حوزه می‌توان مشاغل جدید متناسب با علایق جوانان تعریف کرد. اما، به جای تسهیل‌گری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که باعث آسیب‌های فراوان به کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ شده و به تعطیلی آن‌ها می‌انجمد.

این شرایط، سبب از بین رفتن تعداد زیادی از مشاغل و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود. با اینحال، وزارتخانه و نهاد‌های مربوطه مثل وزارت ارتباطات پاسخ یا راهکار مناسبی ارائه نکرده‌اند. قطعا، اگر این وضع ادامه یابد، شاهد آسیب‌های به مراتب جدی‌تری خواهیم بود.

صورت وضعیت و انواع آن

در انتهای هر ماه شمسی پیمانکار طبق روال معمول باید صورت وضعیت امور انجام شده از اول کار تا آن تاریخ را بر اساس نقشه های اجرایی، دستور کار ها، صورتمجلس ها و سایر مدارک و مستندات موجود اندازه گیری کرده و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می نماید. سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه به مهندس ناظر تحویل می دهد.

صورت وضعیت

می توان اینطور گفت که صورت وضعیت به معنای گزارش ریز مقادیر انجام عملیات و مالی کردن آن به طور کامل به نام درخواست مالی دریافت وجه در قالب موضوع پیمان از بابت عملیات انجام شده و قیمت های توافق شده می باشد. همانطور که از اسم آن پیداست، صورت وضعیت، لیستی از وضعیت پروژه و مجموعه خدمات انجام شده، مصالح و مواد تهیه شده، حمل این مواد و مصالح ، هزینه ساخت و ترکیب مواد و غیره می باشد. هر صورت وضعیت شامل مشخصاتی از پروژه و قرارداد و خلاصه متره همه آیتم های ذکر شده به همراه برآورد ریالی آن طبق فهرست بهای مربوط به آن پروژه از زمان عقد قرارداد می باشد.

در قرارداد هایی که بر اساس (فهرست بها) تهیه می شوند، پیمانکاران وظیفه دارند که کلیه احجام کار شده را اگر نیاز بود، ابتدا دستور کار کرده و سپس (صورتجلسه) نمایند و بعد از آن مقادیر تمام صورتجلسات را در ریز متره منظم به صورت وضعیت قید نمایند.

در کل یک صورت وضعیت استاندارد از بخش های زیر تشکیل می شود که عبارتند از:

 1. تجهیز کارگاه: هزینه های تجهیز با در نظر گرفتن پیشرفت عملیات تجهیز در هر صورت وضعیت پرداخت می شوند.
 2. امور فاکتوری: به آن قسمت از احجامی که به شکل فاکتوری مصالح لازم برای انجام عملیات خریداری شده اند، گفته می شود.
 3. خلاصه مالی کل: این بخش شامل مبلغ کل کار های انجام شده می باشد و در دو ستون ادعایی پیمانکار که با رنگ مشکی و مشاور که با رنگ قرمز می باشد قید شده است.
 4. خلاصه مالی فهرست بهای هر رشته به تفکیک: این امکان وجود دارد که یک صورت وضعیت شامل چندین فهرست بها باشد.
 5. ریز متره مقادیر گنجانده شده در ریز مالی
 6. ریز مالی آیتم های هر فهرست بها
 7. خلاصه متره، خلاصه اقلام ریز متره
 8. انواع صورت وضعیت ها از لحاظ زمان تهیه در طول زمان پروژه
 9. در پایان مقدار (مصالح پایکار) هم در صورت وضعیت درج می شوند.

انواع صورت وضعیت

انواع صورت وضعیت:

موقت (ماهانه):

در انتهای هر ماه، پیمانکار وضعیت امور انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستورکار ها و صورتمجلس ها است را اندازه گیری نموده و مقدار مصالح و تجهیزات پایکار را تعیین می کند. سپس بر اساس روش های مندرج در قرارداد مبلغ آن را محاسبه کرده (محاسبه به روش فهرست بهایی و آیتمی یا به روش قیمت ثابت) و تسلیم مهندس ناظر می نماید.

مقادیر درج شده در انواع موقت و پرداخت هایی که بابت آن ها به عمل می آیند جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی، اصلاح و رفع می گردد.

ماقبل قطعی (ماقبل آخر):

این صورت ‌وضعیت آخرین صورت‌وضعیت موقت ارائه ‌شده از طریق پیمانکار می باشد. اگر بخواهیم بر اساس شرایط عمومی پیمان به این قضیه بپردازیم باید گفت که در تبصره ۱ ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان آمده است که حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت‌ وضعیت موقت طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ، بدون لحاظ کردن مصالح پای‌کار (مصالحی که پیمانکار برای اجرای عملیات مورد نظر خود قبل از اجرای کار در کارگاه و در پای کار خود انبار می کند) توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما می­ شود. درواقع این صورت‌ وضعیت که در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان از آن گفته‌ شده است همان نوع ماقبل قطعی است.

طبق تبصره گفته شده چنانچه پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانت­نامه انجام تعهدات بی­ درنگ آزاد خواهد شد درواقع حسن صورت‌ وضعیت ماقبل قطعی برای پیمانکار همین آزاد شدن ضمانت­نامه اوست.

نوشتن صورت وضعیت

به محض آنکه تحویل موقت کلیه کار ها انجام گرفت، پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت‌ قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. مقادیر و ارقامی که در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شوند، به تنهایی قاطع خواهد بود و یکی از مأخذ تسویه قطعی پیمانکاران خواهد شد. اگر بین مقادیر یا ارقامی که در صورت وضعیت ‌های موقت منظور شده، با مقادیر نوع قطعی اختلافاتی وجود داشته باشد، ملاک و معیار همین نوع قطعی خواهد بود. در این گزارش، اگر اشتباهی رخ دهد، غیرقابل برگشت خواهد بود. لذا لازم است دقت کافی نمود که کلیه دستور کارها و صورت جلسات، ضمیمه صورت متره‌‌ ها شود .

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله کنید و چه در بازارهای ارز بین‌المللی و یا ارز دیجیتال، جهت تشخیص شکست قیمت چیست؟ زمان مناسب برای خرید و فروش، باید با اصول و قواعد تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال هستند که تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس، توسط آن‌ها مشخص می‌شود. الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، تقسیم می‌شوند. در مقاله آموزشی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، راجع به الگوی ادامه دهنده‌ی مثلث و انواع آن صحبت کردیم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا راجع به یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده به نام الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کنیم.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به چه شکل می‌باشد

الگوی مستطیل را در نمودارهای مختلف زیاد می‌بینید و از جمله الگوهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال (به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین) می‌باشد. زمانی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، در اصطلاح گفته می‌شود که بازار «رنج» شده و در حال نوسان و درجا زدن می‌باشد. اما اصلاً الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟ این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست، یک مستطیل است که شامل کف‌ها و قله‌های متوالی‌ می‌باشد که به موازات هم شکل گرفته‌اند. در الگوهای مستطیلی کف‌ها و قله‌ها به صورت افقی قرار می‌گیرند. در واقع، الگوی مستطیل نشان‌دهنده‌ی یک توقف در روند می‌باشد که وقتی عرضه و تقاضا نسبتاً با هم برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت داشته باشد. معمولاً، این الگو یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌نامند.

نکته: با تشخیص صحیح الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌توانید به سود خوبی دست پیدا کنید. زمانی که این الگو را روی نمودار مشاهده کردید، می‌توانید در کف آن اقدام به اخذ پوزیشن خرید نمایید و یا اینکه در سقف آن پوزیشن فروش کسب کنید و این روند را تا زمانی‌که الگو از یک طرف شکسته شود، ادامه دهید.

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی ۲ نوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داریم که شامل مستطیل صعودی و مستطیل نزولی می‌باشد. در این بخش به معرفی هر یک از این الگوها به‌صورت جداگانه می‌پردازیم.

۱. الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند می‌باشد که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می‌شود. زمانی‌که در بازار و در طی یک روند صعودی، ببینیم که بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی را خواهیم داشت. اصطلاحاً می‌توان گفت که در این حالت بازار در حال استراحت می‌باشد و در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص نوسان می‌کند. در این‌جا باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی که رسم کردیم را بشکند. بعد از شکست یکی از این خطوط، انتظار پیشرفت قیمت در آن جهت را خواهیم داشت. دقت داشته باشید که اندازه‌ی این پیشرفت به اندازه‌ی عمق الگو مستطیلی است که توانستیم آن را تشخیص دهیم.

۲. الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی، درست برعکس الگوی مستطیل صعودی می‌باشد. این نوع از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال با یک کاهش قیمت آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک محدوده‌ی مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود. در این حالت هم پس از کاهش قیمت، نمودار بین خطوط حمایتی و مقاومتی در یک روند رنج یا خنثی نوسان می‌کند. باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی رسم شده را بشکند و در همان جهت حرکتش را ادامه دهد. اندازه‌ی حرکت هم به اندازه‌ی عمق الگوی مستطیل خواهد بود.

برای معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید طی کرد؟

جهت معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی شکست قیمت چیست؟ را باید انجام داد

حالا که با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید، وقت آن فرا رسیده تا نحوه‌ی معامله با استفاده از این الگو را نیز بیاموزید. برای معامله با الگوی مستطیل باید ۵ مرحله‌ی مهم را طی کنید که در ادامه راجع به این مراحل دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد.

۱. مرحله‌ اول: شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

برای شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در گام نخست باید بتوانید تا یک نمودار با روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا (تراکم قیمت) باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله‌ی قیمتی را پیدا کنید که به‌صورت افقی و در موازات هم ایجاد شده‌اند. این قله‌ها و کف‌های قیمتی، نشان‌دهنده‌ی سطوح مقاومت و حمایت در الگوی مستطیل شما هستند.

۲. مرحله دوم: مشخص کردن شکست الگو

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می‌افتد. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو بود. در این حالت می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه‌دار باشد. اما اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت، سطح حمایت (کف مستطیل) را خواهد شکست و به‌عنوان الگوی مستطیل شناسایی می‌شود. در این حالت، شما سیگنالی مبنی بر این دریافت می‌کنید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.

۳. مرحله سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌منظور ورود به معامله با کمک با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ابتدا باید این موضوع مشخص شود شکست قیمت چیست؟ که آیا شکست در همان جهتی که روند مکث داشته اتفاق افتاده یا خیر. بعد از آن می‌توان سهام مورد نظر را خریداری کرد و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی باشد وارد معامله‌ی فروش استقراضی شد.

۴. مرحله چهارم: امن کردن معامله با تعیین حد زیان

برای معامله به کمک الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باید برای معامله‌ی خودتان حد زیان تعیین نمایید. هم‌زمان با تشخیص شکست الگو، بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت را در مستطیل اندازه‌گیری کنید. سپس حد زیان خود را درست در نقطه‌‌ی وسط این مسافت قرار دهید. به این ترتیب، معامله‌ی شما امن خواهد شد. بنابراین شما می‌دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه‌ی الگو خواهد بود. دلیل این‌که حد زیان را در وسط الگو قرار می‌دهند این است که نمودار قیمت، پیش از ادامه‌ی روند، امکان دارد که تکانه‌هایی را تجربه کرده و نوسان داشته باشد. با این حساب هنگامی که حد زیان را دقیقاً قبل از شکست قرار داده باشید، احتمالاً معامله‌ی شما با یک نوسان کوچک بسته خواهد شد.

۵. مرحله پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

زمانی‌که از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود خواهد داشت. وقتی شما از این الگو برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، باید معامله را حفظ نمایید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه‌ی الگو می‌باشد را سپری کند. منظور از اندازه‌ی الگو، تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل می‌باشد. این تفاضل با قیمت در نقطه‌ی شکست جمع می‌شود و حداقل هدف قیمتی به دست می‌آید. از آنجایی‌که حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه‌ی ۲ برابر حد زیان شما خواهد بود. بدین ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد برابر ۲ می باشد که رقم قابل قبولی است. (در مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد گفتیم که هرچقدر میزان ریسک به ریوارد یا R/R برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود.)

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به یکی دیگر از الگوهای مهم قیمتی یعنی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و به معرفی انواع آن پرداختیم. شما می‌توانید با استفاده از این الگوی ساده و در عین حال کاربردی به معامله در بازار بورس بپردازید و سود خوبی کسب نمایید. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. اما برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید. توصیه می‌کنیم برای آگاهی بیش‌تر در رابطه با عملکرد نمودارها در تحلیل تکنیکال، از فیلمهای آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته استفاده نمایید. چراغ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

مهمترین دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی و راه حل آن چیست؟

کمتر کسی ممکن است در هنگام راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین خود به دنبال آشنایی با دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی باشد. تقریباً همهٔ افراد در هنگام شروع فعالیت خود در خصوص تکنیک های تولید محتوا در اینستاگرام به منظور رشد و کسب درآمد تحقیق می‌کنند. تمامی صاحبان کسب‌وکارها و مشاغل دوست دارند در این حوزه بهترین باشند.

اما چرا فعالیت اکثر مشاغل در فضای اینستاگرام به شکست منجر می‌شود؟ دلیل شکست فروشگاه اینستاگرامی می‌تواند افزایش تعداد فالوئر اینستاگرامی به روش‌های غیراصولی یا نداشتن استراتژی ارسال سفارش مشتریان باشد. برای آشنایی با مهمترین موارد با ما همراه باشید.

ده علت شکست در اینستاگرام

نزدیک به ۹۵ درصد از کسب‌وکارهای کوچک در اینستاگرام با شکست مواجه می‌شوند. برای اینکه بتوانید خودتان را از اکثریت ۹۵ درصدی جدا کرده و به جمع ۵ درصد موفق بپیوندید، یادگیری روش‌های موفقیت و افزایش فروش در اینستاگرام کافی نیست. شما باید با دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی نیز آشنا باشید.

دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی در جذب مخاطب

اولین مرحلهٔ شکست در اینستاگرام، با عدم موفقیت در جذب مخاطب آغاز می‌شود. به طور بدیهی، پیش از اینکه شما بتوانید محصولی را در فضای اینستاگرام به فروش برسانید، باید بتوانید اشخاص مورد نظر را به سمت صفحهٔ خود جذب کنید. اگر نمی‌دانید چرا بازدید صفحه اینستاگرامی شما کم است، با دلایل عنوان شده در این بخش همراه باشید.

اطلاعات خود را به روز نمی‌کنید و از تکنیک‌های قدیمی استفاده می‌کنید

راه حل تضمینی شکست در اینستاگرام، بدون شک قدیمی بودن اطلاعات و تکنیک‌های شماست. شما نمی‌توانید صرفاً با راهنمایی یکی از دوستان‌تان که سال گذشته پیج اینستاگرامی خود را راه انداخته و به موفقیت قابل قبولی رسیده است، به اهداف خود در اینستاگرام برسید. زیرا:

 • سیاست‌ها و الگوریتم‌های اینستاگرام با سرعت زیادی تغییر می‌کنند و ترفندهای قدیمی پاسخگو نیستند.
 • ذهنیت و سلیقهٔ مردم و مخاطبان تغییر می‌کند و سبک تولید متحوای تکراری توجه آنان را جلب نمی‌کند.
 • رقابت هر روز فشرده‌تر می‌شود و شما باید فعالیت خود را با فضای جدید تطبیق دهید.

برای اجتناب از شکست با الگوریتم های جدید اینستاگرام آشنا شوید

دنبال کردن توصیه‌های پراکنده و غیرحرفه‌ای توسط افراد مختلف یکی از عوامل شکست در اینستاگرام است. آخرین اخبار مربوط به تحولات اینستاگرام را همیشه از طریق افراد متخصص دنبال کنید. به طور پیوسته عملکرد رقیبان خود را رصد کنید و با جدیدترین ترندهای تولید محتوا در اینستاگرام در حوزهٔ شغلی خود آشنا باشید.

افزایش فالوئرهای اینستاگرام به صورت ارگانیک صورت نگرفته است

یکی دیگر از رایج‌ترین دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی که برخی کاربران در مدیریت پیج اینستاگرامی خود مرتکب می‌شوند، روی آوردن به نرم‌افزارها، کمپین‌های تبلیغاتی و سایر روش‌های غیرارگانیک برای افزایش تعداد فالوئرهای اینستاگرام است. در این شرایط، پیج شما با تعداد زیادی فالوئر غیرفعال یا به اصطلاح «روح» احاطه می‌شود.

بر اساس الگوریتم فعلی اینستاگرام در اولین ساعت انتشار پست، اینستاگرام آن را تنها به ۱۰ درصد از دنبال کنندگان شما نمایش می‌دهد. عکس‌العمل مخاطبین به پست شما، سرنوشت آن در ساعات بعدی را تعیین خواهد کرد. اگر بخش قابل توجهی از فالوئرهای شما، مخاطبان واقعی پیج‌تان نباشند و پست شما بازخورد لازم از سوی مخاطبان را دریافت نکند، شانس شما برای دیده شدن توسط فالوئرهای واقعی‌تان به شدت کاهش خواهد یافت.

الگوریتم اینستاگرام همواره هوشمندتر شده و تلاش می‌کند مخاطبین واقعی را شناسایی کند. افزودن فالوئرهای غیرفعال یا غیرواقعی، نتیجه‌ای جز تلف کردن زحمات شما برای تولید محتوا و شکست فروشگاه اینستاگرامی ندارد.

محتوای کاربردی، جذاب و منحصربه‌فرد تولید نمی‌کنید

بر خلاف تصور رایج، راه‌اندازی یک فروشگاه اینستاگرامی به معرفی محصولات و خدمات و در نهایت تبلیغات محدود نمی‌شود. راز ماندگاری و دیده شدن در فضای اینستاگرام، تولید محتوای خاص، منحصربه‌فرد و جذاب است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

 • صدها پیج فروش کیف و کفش در محیط اینستاگرام تصاویر محصولات خود را درج کرده و بازدید کنندگان را دعوت به خرید می‌کنند. در میان فردی دیده خواهد شد که نحوهٔ ست کردن انواع کیف و کفش با لباس‌های مختلف و انتخاب مدل مناسب کفش برای مجالس مختلف را نیز آموزش دهد.
 • صدها پیج فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، برای جذب مخاطب به آموزش مراقبت‌های پوست، مو، و زیبایی نیز می‌پردازند. در این میان فردی دیده خواهد شد که آموزش‌های تخصصی در خصوص انواع علائم درج شده روی لوازم آرایشی و بهداشتی و کاربرد آن تولید کند.

تولید محتوای جذاب و منحصربه‌فرد کلید موفقیت در اینستاگرام

برای عدم شکست فروشگاه اینستاگرامی، همواره باید به دنبال ایجاد تمایز نسبت به رقبای خود باشید. این تمایز می‌تواند از طریق تولید محتوای جدید، تغییر نحوهٔ ارائهٔ اطلاعات، بیان جذاب‌تر و هر روش خلاقانهٔ دیگری صورت گیرد.

از هشتگ‌گذاری اصولی استفاده نمی‌کنید

هشتگ‌ها، یکی از مهمترین ابزارهای معرفی محتوا و محصولات شما به کاربران در اینستاگرام هستند. شما باید همواره از هشتگ‌های مناسب و مرتبط که به درستی توصیف کنندهٔ محصول و پست شما باشند بهره بگیرید. از جمله دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی که به اشتباهات هشتگ‌گذاری مربوط می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عدم استفاده از هشتگ‌ها
 • تعداد بسیار بالا یا تعداد بسیار پایین هشتگ‌ها
 • استفاده از هشتگ‌های غیرمرتبط
 • استفاده از هشتگ‌هایی که در لیست سیاه اینستاگرام قرار دارند

استفاده نکردن از هشتگ‌ها یا عدم آشنایی با اصول هشتگ‌گذاری محتوای اینستاگرامی، شانس نمایش پست‌های شما به مخاطبان هدف توسط اینستاگرام را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

زمان‌بندی و انسجام تولید محتوا در اینستاگرام را رعایت نمی‌کنید

از دیگر دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی، عدم رعایت زمانبندی، نظم و انسجام است. زمانبندی تولید محتوای اینستاگرامی، از جنبه‌های متعددی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

 • زمان انتشار محتوا: همان طور که پیش از این اشاره شد، سرنوشت پست شما تا حد زیادی به بازخورد دریافت شده از جانب مخاطبان در یک ساعت اول بستگی دارد. بنابراین، علاوه بر اطمینان از حقیقی بودن مخاطبان، باید زمان حضور آنها در فضای اینستاگرام را نیز در نظر بگیرید.
 • تناوب انتشار محتوا: شما باید محتوای پیج خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که حضورتان در صفحات مخاطبان بیش از حد پررنگ، یا بیش از حد کمرنگ نباشد. حد بهینهٔ این موضوع به نوع فعالیت شما بستگی دارد. به طور کلی توصیه نمی‌شود بیشتر از یک پست در روز یا کمتر از ۲ پست در هفته منتشر کنید.
 • نظم انتشار محتوا: اینکه یک هفته هر روز پست جدید منتشر کنید و یک هفته تنها دو عدد، قدم خوبی برای نابود کردن الگوریتم نمایش پیج‌تان است.

چگونه تقویم زمانبندی محتوا از شکست فروشگاه اینستاگرامی جلوگیری می‌کند

برای زمانبندی حرفه‌ای محتوای اینستاگرامی، لازم است شناخت کافی از مخاطبان خود داشته باشید. یادگیری نحوهٔ تفسیر آمار در بخش Insight پیج اینستاگرام، و روش تهیهٔ تقویم تولید محتوا در اینستاگرام کمک شایانی در این زمینه خواهد کرد.

۵ دلیل شکست در فروش اینستاگرامی

افزایش بازدید و دیده شدن پست‌ها توسط مخاطبان، تنها بخش کوچکی از استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. هدف نهایی یک فروشگاه اینستاگرامی، تبدیل بازدید کنندگان به مشتریان وفادار و افزایش فروش محصولات و خدمات شما در این بستر است. رعایت نکردن نکات مهم در افزایش فروش اینستاگرامی، خطر شکست در اینستاگرام برای بیزینس شما وجود دارد. در این بخش، به معرفی چند دلیل شکست در فروش اینستاگرامی می‌پردازیم.

بخش بیو و اطلاعات حساب کاربری شما کامل نیست

ممکن است موضوع فعالیت شما برای بسیاری از کاربران گنگ و نامفهوم باشد و مخاطبان به صورت اشتباهی به سمت پیج شکست قیمت چیست؟ شما جذب شده و یا از آن پراکنده شوند. به عنوان مثال، هم فروشندگان لوازم آرایشی و هم میکاپ آرتیست‌ها، در زمینهٔ لوازم آرایشی و زیبایی فعالیت کرده و محتوای نسبتاً مشابهی تولید می‌کنند و این موضوع ممکن است بسیاری از کاربران را به اشتباه بیندازند.

هایلایت‌های استوری جامع و گویا برای معرفی خدمات، نحوهٔ سفارش و دریافت کالاها و مواردی از این قبیل نقش چشمگیری در شناساندن شما و فعالیت‌هایتان به مخاطب خواهند داشت. همچنین توصیه می‌شود یک وب‌سایت اختصاصی نیز برای کسب‌وکار خود داشته و آدرس آن را در محل مورد نظر در اینستاگرام وارد کنید.

کامل نبودن بایو دلیل شسکت در فروش اینستاگرامی

برای اطمینان از جذب مخاطب هدف، بخش بیو پیج خود را با دقت و به صورت خوانا تکمیل کنید.

اعتماد مخاطبان را جلب نکرده‌اید

مهم نیست که محصول عرضه شده تا چه حد کاربردی باشد یا محتوای پیج شما چقدر جذاب باشد. در نهایت، اصلی‌ترین مؤلفه‌ای که موجب می‌شود یک مخاطب به خرید از پیج اینستاگرامی شما اقدام کند، اعتماد است. عدم اعتماد کاربران، می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی باشد.

 • خودتان را به طور کامل معرفی کنید و تا حد ممکن، اطلاعات دسترسی به کسب‌وکارتان را به طور واضح و شفاف در اختیار کاربران بگذارید. به عنوان مثال، بسیاری از افراد بیان کرده‌اند که وقتی آدرس مغازهٔ فیزیکی یک فروشگاه اینستاگرامی را در اختیار دارند، تمایل بیشتری به خرید کردن دارند. ممکن است فعالیت شما به صورت خانگی صورت گرفته و انجام این کار برایتان مقدور نباشد. شما همچنان می‌توانید با رعایت سایر نکات، اعتماد تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کنید.
 • تجربهٔ کاربران و خریداران پیشین را با مخاطبان به اشتراک بگذارید. خواندن تجارب دیگران و دیدن تصاویر محصولات دریافت شده توسط سایر مشتریان نقش مهمی در ایجاد اعتماد دارد. علاوه بر افزایش اعتماد، این کار احساس نیاز به محصول را در مخاطبان تقویت کرده و آنان را به خرید از شما تشویق می‌کند.

از هر فرصتی برای نمایش کیفیت خدمات و محصولات و حقیقی بودن کسب‌وکار خود استفاده کنید. اگر نوع فعالیت شما مستلزم انجام سفارشات مشتریان است، از مراحل انجام کار عکس بگیرید.

نرخ تبدیل مخاطب به مشتری را ارزیابی نمی‌کنید

یکی از دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی که کمتر ممکن است توجه شما را جلب کند، تمرکز بیش از حد بر روی جذابیت محتوا و دریافت بازخورد است. یک محتوای اینستاگرامی جذاب، ممکن است به دلایلی غیر از محصول ارائه شده تعداد لایک بالایی گرفته و به اشتراک گذاشته شود. در این صورت، بازخورد کسب شده از محتوا، لزوما‌ً به رشد بیزینس اینستاگرامی شما منجر نخواهد شد.

استفاده از موسیقی گوش‌نواز، جلوه‌های بصری زیبا و جذاب در تولید محتوای اینستاگرامی از مواردی هستند که ممکن است نظر بسیاری از افراد را جلب کرده و تعداد لایک بسیار بالایی برای پست به همراه داشته باشند. اما این موضوع لزوماً به معنی علاقه‌مندی افراد به محصول معرفی شده نیست. به صورت معکوس، ممکن است برخی محتواها علی‌رغم تعداد پایین لایک، بازخورد مثبت بالایی دریافت کرده و افراد زیادی را به سمت سایت و پیج شما جذب کنند.

در عین شکست قیمت چیست؟ تلاش برای افزایش تعداد فالوورهای فعال و گرفتن بازخورد مثبت از جانب آنان، همواره نرخ تبدیل مخاطب به مشتری را نیز در نظر بگیرید.

از قابلیت‌های استوری اینستاگرام به درستی استفاده نمی‌کنید

استوری، یکی از قوی‌ترین ابزارهای افزایش فروش در اینستاگرام است که برخی افراد از قابلیت‌های مهم آن غافل بوده و یا به نحو مؤثر از آن استفاده نمی‌کنند. راز افزایش فروش و تعامل با مخاطب از طریق استوری، در محدود بودن زمان آن نهفته است. استوری‌ها تنها ۲۴ ساعت برای کاربران نمایش داده می‌شوند. بنابراین شما نباید این قابلیت طلایی را با محتواهای تکراری، و تبلیغات غیرمؤثر از بین ببرید. بلکه باید با قرار دادن محتواهای سرگرم کننده و جذاب، ترس از دست دادن را در مخاطب تقویت کنید. بدین ترتیب، مخاطبان همواره مشتاقانه استوری‌های شما را دنبال خواهند کرد و شما می‌توانید از این موقعیت، برای افزایش تعامل با مخاطب و فروش بهره ببرید.

استراتژی ارسال سفارش مشتریان را جدی نمی‌گیرید

تأخیر قابل توجه در دریافت سفارشات می‌تواند یکی از علت‌های مهم کاهش فروش در یک فروشگاه اینستاگرامی باشد. با تجربهٔ ناخوشایند از روند ارسال و دریافت سفارشات، بسیاری از کاربران از تکرار خرید و استفاده از خدمات شما منصرف خواهند شد. بنابراین لازم است برای تدوین استراتژی ارسال سفارش مشتریان برنامه‌ریزی کرده و بهترین استراتژی‌ها برای حوزهٔ کاری خود را انتخاب کنید.

 • ارسال رایگان بعضی کالاها تحت شرایط ویژه، می‌تواند یک نمونه جذاب از استراتژی ارسال سفارش مشتریان باشد.
 • انتخاب شرکت‌های واسطه برای برونسپاری ارسال سفارشات، استراتژی دیگری است که می‌تواند انجام مراحل پستی را برای شما ساده کند. با این حال سابقهٔ شرکت مورد نظر اهمیت زیادی در این مورد خواهد داشت.
 • برنامه‌ریزی برای جلب رضایت مجدد مشتری در صورت بروز خطا در ارسال سفارشات از دیگر استراتژی‌های مؤثر برای فروش کالا در اینستاگرام است. پیشنهاد کد تخفیف یا یک کالای هدیه برای سفارشات بعدی از جمله برنامه‌های جبرانی در صورت بروز مشکل در فرآیند ارسال محصولات هستند که در طولانی مدت به حفظ مشتریان شما کمک می‌کنند.

اصول تولید محتوا در اینستاگرام برای افزایش فروش

برنامه‌ریزی برای استراتژی سفارش مشتریان، آخرین حلقه در سلسله فعالیت‌های شما در زمینه فروش اینستاگرامی است. این مرحله تأثیر چشمگیری در وفاداری مشتریان و تمایل آنان به معرفی شما به دیگران دارد. جدی نگرفتن این نکتهٔ مهم، یکی از دلایل شکست فروشگاه اینستاگرامی خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.