اٌسیلاتور چیست؟


اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ (به اختصار VCO) یک اسیلاتور الکترونیکی است که برای کنترل فرکانس نوسان با ولتاژ، طراحی شده است. در VCO، فرکانس نوسان متناسب با ولتاژ ورودی، تغییر می کند.
K o > بهرهٔ اسیلاتور است و بر حسب هرتز بر ولت محاسبه می شود.
f t u n i n g ( t ) (t)> نشان دهندهٔ بسامد سیگنال خروجی است.
θ o u t ( t ) (t)> نشان دهندهٔ فاز سیگنال خروجی است.
v i n ( t ) (t)> ولتاژ ورودی به VCO. گاهی با v t u n e ( t ) (t)> نمایش داده می شود.
از VCO برای ساختن حلقۀ قفل شدۀ فاز (PLL)، یا تولید مدولاسیون فرکانس (FM) استفاده می شود.
در فرکانس های بالا، عنصر کنترل شونده با ولتاژ، عموماً دیود واراکتور است که به قسمتی از مدار تانک اسیلاتور LC، متصل است .در فرکانس های پایین، دیگر روش های تغییر فرکانس همچون تغییر سرعت شارژ خازن، یعنی منبع جریان کنترل شونده با ولتاژ، استفاده می شود .
یک اسیلاتور کریستالی کنترل شونده با ولتاژ (VCXO) زمانی استفاده می شود که، فرکانس کار به مقدار تنظیمات نسبی کوچک (مقدار دقیق فرکانس یا فاز اسیلاتور بسیار حیاتی باشد) یا با اعمال یک ولتاژ متغیر در ورودی کنترلی اسیلاتور، می خواهیم، تداخلات رادیو فرکانسی را بر روی یک رنج فرکانسی برای رفع ایراد، حذف کنیم .

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟

اسیلاتور‌ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده می‌شوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند. برای ساخت اسیلاتورها باید از مدارات الکترونیک صنعتی استفاده کرد. در ادامه با اسیلاور و انواع آن و چند نموه پرکاربرد آن آشنا می شوید.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: اسیلاتور‌ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی و صوتی در مدارات رادیوئی استفاده می‌شوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند. گرچه شکل موج‌ها میتوانند مانند موج مربعی یا دندانه اره‌ای متفاوت باشند. شکل موج هاممکن است dc ویا ac باشند.

شرایط لازم برای نوسان:
اگر هر مداری موارد زیر را داشته باشد آن مدار خواه یا ناخواه نوسان خواهد کرد.
۱ _. تقویت کنندگی
۲ _. وسیله مولد فرکانس
۳ _. فیدبک مثبت (احیاء)
در یک اوسیلاتور فاکتور‌های بالا عمدتا درون طراحی مدار لحاظ می‌شوند. بخشهای ۱ و ۳ بیشتر آمپلی فایر‌ها اتفاق می‌افتد.
توجه شود که نوسان ساز‌ها اغلب توسط فرکانس سیگنال خروجی خود توصیف می‌شوند و در یکی از دسته بندی‌های زیر جای میگیرند.
۱) نوسان ساز صوتی، فرکانس‌هایی را در محدوده صوتی تولید می‌کند، تقریباً از ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز
۲) نوسان ساز RF، سیگنال‌هایی را در محدوده فرکانس رادیویی از ۱۰۰ کیلو هرتز تا ۱۰۰ گیگا هرتز تولید می‌کند
۳) نوسان ساز فرکانس پایین، یک نوسان ساز الکترونیکی است که فرکانس‌های زیر ۲۰ هرتز تولید می‌کند.
نوسان سازهایی که برای تولید یک خروجی AC توان بالا از یک منبع DC طراحی شده‌اند معمولاً مبدل نامیده می‌شوند. دو نوع اصلی از نوسان ساز‌ها وجود دارد: نوسان ساز خطی یا هارمونیک و نوسان ساز غیرخطی یا رلاکسیون.


انواع اسیلاتور‌ها:
۱) نوسان ساز هارتلی – سینوسی
۲) نوسان ساز آرمسترانگ – سینوسی
۳) نوسان ساز کولپیتس – سینوسی
۴) مولتی ویبراتور مونوآستابل (۱ حالته) – مربعی
۵) مولتی ویبراتور بای آستابل (دو حالته) – مربعی
کاربرد اسیلاتور‌ها:
۱) استفاده برای عمل مدولاسیون
۲) استفاده برای نوسان سازی رادیویی
۳) استفاده برای مدارات اینورتر ولتاژ
۴) استفاده برای راه اندازی میکروکنترلر‌ها و پردازنده‌ها
۵) تعیین فرکانس کاری و سرعت پردازنده‌ها
و.. ..
نوسان ساز با فیدبک:
بطور کلی در مدارهای فیدبک دار بواسطه شبکه فیدبک قسمتی از سیگنال خروجی با سیگنال ورودی برای دستیابی به مقاصد مشخصی مخلوط می‌گردد. در مدارهای تقویت کننده که هدف بهبود و تثبیت و مشخصات تقویت کنندگی (یعنی مقاومت ورودی و خروجی و بهره ولتاژ و جریان، پاسخ فرکانسی و عملکرد خطی تقویت کننده) است، عموما از فیدبک منفی استفاده می‌شود. اما نوسان سازهای با فیدبک، تقویت کننده‌هایی هستند که خروجی ان‌ها بواسطه شبکه فیدبک مثبت به حالت ناپایداری ونوسان رسیده است. بوجود آمدن این حالت بدان علت است که شبکه فیدبک به صورت تشدید کننده (مثبت) و بر هم زننده پایداری و نه تثبیت کننده (منفی) پایداری تقویت کننده عمل نموده است.


مسیر اصلی نوسان سازها:
در بسیاری از موارد، بکار گیری تقویت کننده‌های عملیاتی در این بخش می‌تواند علاوه بر ساده سازی مراحل طراحی، امکان تولید شکل موجهای مختلف از قبیل: سینوسی، مربعی و مثلثی را ایجاد نماید. تقویت کننده‌های عملیاتی را اغلب با شبکه‌های RC به صورت نوسان ساز طراحی می‌نمایند.


نوسان ساز هارتلی:
این نوسان ساز نمونه‌ای از نوسان ساز‌های فرکانس پایین است که با استفاده از مدار، فرکانس را تعیین می‌کند ویک ترانزیستور نیز تامین کننده پالس‌های نگه دارنده است. مدار بالا یک تقویت کننده امیتر مشترک را نشان می‌دهد که مدار بین کلکتور و بیس آن متصل شده است سر وسط سلف به طور موثر به امیتر متصل شده است (مقاومت منبع تغذیه برابر صفر فرض می‌شود). تقویت کننده امیترمشترک سیگنال ورودی خود را معکوس می‌کند و سیگنال خروجی آن با سر وسط زمین شده سلف قبل از اعمال به بیس معکوس می‌شود. در نتیجه در این مدار ورودی را خود تقویت کننده تا مین می‌کند. یعنی فید بک مثبت قابل تو جهی که وجود داردباعث ایجاد نوسان می‌شود و دامنه سیگنال (در فر کانس تشدید) به سرعت افزایش می‌یابد. پالس‌های ناشی از جریان بیس را پر می‌کنند در نتیجه جهت ولتاژ تو لید شده بیس را به طور منفی بایاس می‌کند با افزایش دامنه سیگنال ولتاز دو سر نیز زیاد می‌شود تا به حالت تعادل بر سد. حالت تعادل زمانی رویمی دهد که اتلاف مدار ناشی از بار شدن خروجی مقاومت اهمی و جریان بیس با انرژی وارد شده از کلکتور به این خازن برابرشود. در این شرایط نهایی ترانزیستور می‌تواند به خوبی در بیشتر قسمتهای سیکل قطع باشد ودر هر قله مثبت بیس پالس ناگهانی به جریان بیس (وجریان کلکتور) اعمال شود. در فاصله زمانی بین دو فله متوالی از طریق شروع به تخلیه می‌کند. اما اگر یک ثابت زمانی در مقایسه با زمان تناوب نوسان بزرگ باشد مقدار کمی از ولتاژ دو سر در این فاصله زمانی از بین می‌رود و می‌توان را به عنوان یک منبع ثابت بایاس منفی در نظر گرفت. در بسیاری از نوسان ساز‌ها از این روش بایاس کردن استفاده می‌شود. این روش دارای مزیت جبران سازی برای هر گونه افت دامنه نوسان در اثر افزایش بار خروجی یا افت ولتاژ منبع تغذیه است. کاهش دامنه نوسان باعث کاهش بایاس می‌شود به طوری که ترانزیستور پالس‌های جریان بزرگتری برای ثابت نگه داشتن دامنه می‌گیرد.

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟

نوسان ساز کولیپتس:
نکته مهم در شکل بالا نیاز به وجود سه اتصال میان مدار تنظیم شده و ترانزیستور برای ایجاد فیدبک مثبت است. امیتر به سر وسط سلف متصل می‌شود، ولی می‌توان آن را به صورت معادل با استفاده از دو خازن برابر به طور سری مانند شکل بعد به شاخه خازنی مدار متصل کرد. در این نوسان ساز از یک فت اتصالی با مقاومت در مدار درین استفاده شده و مدار با خازن به درین متصل شده است. بنا بر این مدار بر خلاف تغذیه مستقیم شکل اول به طور موازی تغذیه می‌شود. خازن‌های تعیین کننده فرکانس با خازن‌های ورودی و خروجی ترانزیستور موازی هستند و در نتیجه این خازن‌ها در تعیین فرکانس نوسان نیز تاثیر دارند. با بزرگتر کردن آن‌ها تا حد امکان، تاثیر آن‌ها نیز به حداقل می‌رسد. از سوی دیگر اگر به نوسانی با فرکانس بالا نیاز باشد، خازن‌های تنظیم، باید خیلی کوچک باشند. در این موارد می‌توان از خازن‌های ورودی و خروجی ترانزیستور به جای آن استفاده کرد. یک خازن متغییر کوچک مانند شکل سوم برای تنظیم به دو سر سلف متصل می‌شود. در این مدار نیز که با پالس‌های جریان، گیت شارژ و از طریق سلف تخلیه می‌شود. به طور خود کار بایاس لازم را تامین می‌کند. برای آنکه امکان زمین شدن سر متغییر خازن (و در نتیجه بیس ترانزیستور) وجود داشته باشد یک چوک با امپدانس زیاد در فرکانس کار به مدار امیتر افزوده می‌شود. هر سه نوسان ساز بالا که شرح داده شد در کلاس برای دامنه‌های نوسان بزرگ عمل می‌کنند. برای به دست آوردن شکل موج سینوسی خروجی را باید از مدار گرفت. مثلا با سیم پیچی که مانند شکل اول و دوم به طور القایی به مدار متصل می‌شود. اگر خروجی از خود ترانزیستور گرفته شود مثلا از مقاومتی در مدار امیتر یا سورس قطار پالسی با فرکانس تکراری برابر با فرکانس تشدید به دست می‌آید.

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟

نوسان ساز رایناتز:
این نوسان ساز، چون زیاد در گیرنده‌های ترانزیستوری استفاده می‌شود باید حتما در بارش می‌نوشتم. در این مدار فید بک مثبت با اتصال مدار کلکتور اٌسیلاتور چیست؟ به مدار امیتر با القای متقابل تامین می‌شود؛ و هر دوبه مدار تعیین کننده فرکانس نیز متصل هستند. این نوسان ساز به روش تقسیم ولتاژ پایدار می‌شود، ولی همانطور که نشان داده شده است اثر بازوی پایینی مقسم ولتاژ باید با خازن کم مقاومتی خنثی شود تا سیگنال تولید شده در دوسرمستقیما بین بیس و امیتر اعمال شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد که بخش تعیین کننده فرکانس در نوسان ساز راینرتز چهار اتصال دارد، ولی اتصال مثبت و منفی منبع تغذیه در واقع مشترک هستند، زیرا امپدانس منبع در فرکانس نوسان ناچیز است یا بهتر است که چنین باشد.

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟

و، اما از همه مهمتر که حتما باید در باره اش بدانید این مورد است، چون در بعضی کاربرد‌ها لازم که نوسان ساز پایداری فرکانسی زیادی داشته باشد یعنی یک فر کانس ثابت را بدون وابستگی به عوامل دیگر تولید کند مثل منبع موج حامل در فرستنده‌ها اگر کنترل تلویزیون را دیده باشید احتمالا یک قطعه مکعبی زرد رنگ (کریستال) را در آن دیده اید یا مدار تلویزیون یا بعضی رادیو‌ها واز دیگر جاهایی که این نوسان ساز به کار می‌رود منابع تولید کننده پالسهای ساعت در کامپیوتر‌ها و سیستم‌های دیجیتال است. روش رایج برای به دست آوردن پایداری فرکانسی لازم استفاده از کریستال پیزوالکتریک برای کنترلفرکانس نوسان است.

چنین کریستالهایی (بسته به ابعاد و شکلشان) دارای فرکانس تشدید طبیعی هستنددر عمل کریستال بین دو صفحه فلزی نصب می‌شود که اتصال الکتریکی با کریستال را ایجاد می‌کند. را ه های متعددی بزای اتصال کریستالبه مدار نوسان ساز وجود دارد؛ که یک نمونه از آن در شکل بعدی آمده است در این شکل کریستال بین کلکتور و بیس ترانزیستور وصل شده تا نوسان ساز کلپیتس را تشکیل دهد. خازنهای داخلی کلکتور بیس و بیس امیتر فید بک مثبت را تامیین می‌کنند. مدار کلکتور نیازی به تنظیم ندارد سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور نقطه‌ی خروجی را ایجاد می‌کند.

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟


همان طور که گفتم اگریک مدار تشدید به منبعی با مقاومت منفی مناسب متصل شودنوسان خواهد کرد؛ که تفاوت آن با نوسان ساز هایی که قبلا گفتم این است که تن‌ها به دو اتصال به بخش تعیین کننده فرکانس نیاز دارد. منظور از مقاومت منفی قطعه‌ای است که مشخصه انقالی آن (نمودار ولتاژ _جریان) حد اقل در یک محدوده‌ی کو چک شیب منفی داشته باشد یعنی با افزایش ولتاژ لا اقل در بعضی از ناحیه‌های ولتاژی جریان آن کاهش یابدویا با افزایش جریان ولتاژ آن کاهش یابد. این عنصر می‌تواند یک قطعه خواص یا یک مدار باشد که یکی با کلی فکر طراحی کرده. برای استفاده از یک مقاومت منفی در یک نوسان ساز از این نوع باید مقدار مقاومت منفی برابر مقدار مقاومت مثبت مدار تشدید متصل به آن باشد. چون اصولا چیزی که باعث میرایی دامنه نوسان می‌شود مقاومت مثبت است (ای عنصرمزاحم) و تمام این قصه‌ها که گفتیم خلا صه اش این بود که چه طور این میرایی را جبران کنیم حا لا یک عنصر مطلوب مثل مقا ومت منفی را داریم که اثر میرایی مقاومت مثبت را از بین می‌برد.


دیود تونل:
یکی ازقطعات نیمه رسانا که مشخصه اش یک مقاومت منفی را نشان می‌دهد دیود تونل است. این قطعه یک دیود است که غلظت ناخالصی درآن بسیار زیاد وپیوند آن بسیارنازک است. شکست در دیود تونل در مقاذیر بایاس معکوس خیلی پایین اتفاق می‌افتد و در نتیجه ناحیه‌ی مقاومت معکوس زیاد وجود ندارد. شیب منفی در بایاس مستقیم کم معمولا بین ۰. ۱ تا ۰. ۳ ولت ایجاد می‌شود. (از این جا به بعد چند خط حرف بیخود…) _این مشخصه جالب و عجیب ومفیدو.. به دلیل نفوذ در سد پتانسیل در پیوند با الکترونهایی که انرژی کافی برای عبور از این سد ندارند به وجود می‌آید. این اثر معروف به اثر تونل در فیزیک کلاسیک غیر قابل توجیه است، ولی با مکانیک کوانتومی قابل توضیح است. دیود‌های تونل را می‌توان باظرفیت خیلی کمی تولید کرد و نوسان ساز هایی که با آن کار می‌کننددر فرکانسهای چند مگا هرتزی قابل ساخت هستند برای به دست آوردن بیشترین مقدار خروجی (یا همان به قول دانشجویان متعال برق ماکزیمم سویینگ متقارن) باید نقطه کار در وسط ناحیه مقاومت منفی قرار داده شود واضح است که دامنه خروجی کمتر از یک ولت می‌باشد.


مشخصه مقاومت منفی را می‌توان از یک مدار دو ترانزیستوری نیز به دست آورد.. اگر ترکیب وجود نداشته باشد شکل موج مربعی خروجی در هر دو کلکتور تولید خواهد کرد و ترانزیستورهابه طور متناوب بین قطع و اشباع تغییر وضعیت خواهند داد. وجود مدار تنظیم شده این عملکرد را اصلاح می‌کند، زیرا سلف در فرکانس‌های پایین مسیری با امپدانس کم میان کلکتور‌ها ایجاد می‌کند در حالی که خازن‌ها این کار را در فرکانس‌های بالا انجام می‌دهند که هر دو عملکرد معمولی مولتی ویبراتور را تحت تاثیر قرار خواهد داد عملکرد مدار منطبق بر فرکانس تشدید مدار تنظیم شده است که در آن مدار تنظیم شده بیشترین امپدانس را دارد و در نتیجه خروجی مدار سینوسی است در این فرکانس مقاومت موثر میان کلکتور‌ها تقریبا برابر است که قابلیت هدایت متقابل ترانزیستور هاو تضعیف مدار‌های تزویج میان ترانزیستور هاست. یکی از این مدار‌های تزویج است، ولی با خازن ورودی موازی است و این امر می‌توانددر تضعیف مدار تاثیر بگذارد. برای ایجاد نوسان باید مقاومت دینامیکی مداربیشتر از باشد. اسیلاتور‌ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده می‌شوند؛ و اصولا دارای خروجی موج سینوسی هستند. اوسیلاتور‌ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده می‌شوند؛ و اصولا دارای خروجی موج سینوسی هستند. گرچه شکل موج‌ها میتوانند مانند موج مربعی یا دندانه اره‌ای متفاوت باشند. شکل موج هاممکن است dc یا ac باشند.


به طور خلاصه :
اسیلاتور یا نوسان‌ساز مداری است که پس از طی مدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه مستقیم، به نوسان پایدار می‌رسد. اسیلاتور‌ها در ابتدا با استفاده از بازخورد مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسان رو به افزایش می‌دهد. اما در دامنه‌ای معین این افزایش دامنه متوقف شده و نوسان‌ساز در آن دامنه شروع به نوسان می‌کند. یک اسیلاتور بایستی دارای بازخورد مثبت برای افزایش دامنه نوسانات باشد. یک اسیلاتور می‌بایست پس از رسیدن به دامنه نهایی از ناپایدار شدن نوسانات جلوگیری کند؛ و با آن دامنه به نوسانات خود ادامه دهد. این امر از طریق مختلفی قابل دستیابی است.

اسیلاتور DT چیست؟ + آموزش کامل دی تی

اسیلاتور dt چیست؟

اسیلاتور dt چیست؟ در این مقاله قصد داریم پیرامون یکی از اسیلاتورهای کاربردی خصوصا برای دنیای ارزهای دیجیتال با شما صحبت کنیم. حتما شما هم با ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنا هستید. این اسیلاتور از جمله ابزارهای پیش‌بینی بازار محسوب می‌شود که به شما در شناسایی نقاط خرید و فروش کمک بسیار زیادی می‌کند.

چنانچه مقالات ما را دنبال کرده باشید، با اندیکاتورهایی آشنا شده‌اید که به خوبی در تخمین بازار کمک کننده هستند. استفاده از این اندیکاتورها و اسیلاتورها به شما کمک می‌کند تا بتوانید از سرمایه‌ی خود در بازار به خوبی مراقبت کنید. چنانچه سوال یا پیشنهادی داشتید، در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید.

اسیلاتور چیست؟

همانطور که از نام اسیلاتور dt پیداست، این ابزار یک اسیلاتور محسوب می‌شود. برای آشنایی با مفهوم اسیلاتور در ابتدا باید با مفهوم اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. این ابزارها در حقیقت گروهی از توابع می‌باشند که از انواع میانگین‌ها یا ظرفیت دادوستدها به منظور گرفتن اخطارها، تاییدها و از صدالبته ارزیابی قدرت روندها یا حتی آینده نگری روندها در بازار استفاده می‌کند. اندیکاتور که معادلش در فارسی شاخص می‌باشد، در مجاورت الگوها یا دیگر تکنیک‌ها در نمودارها مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

اندیکارتورها در چهار دسته مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. در ذیل به این موارد می‌پردازیم:

  • اندیکاتورهای روند Trend
  • اسیلاتورها Oscillators
  • اندیکاتورهای حجم Volume
  • اندیکاتورهای بیل ویلیامز Bill Williams

معرفی کلی اسیلاتور dt

اکنون نوبت آن است که به اسیلاتور dt بپردازیم. اسیلاتورها به طورکلی با هدف شناسایی نقاط تغییر روندهای صعودی و نزولی و نیز ارزیابی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان استفاده می‌شوند. در واقع اسیلاتورها می‌کوشند تا ما را از مقدار احساسات معاملات کنونی در بازار مطلع نمایند.

تحلیلگر سازنده اسیلاتور dt

” رابرت ماینر” نخستین کسی بود که با ترکیب دو اندیکاتور RSI و Stochastic با کمک نرم افزار داینامیک تریدر، اندیکاتور dt را ایجاد کرد. امروزه این اندیکاتور را با نام اسیلاتور dt می‌شناسیم.

ساختار و مشخصات

اسیلاتور dt همچون برخی دیگر از اسیلاتورها دارای دو سطح یا خط مشخص است. این خطوط به ما در شناسایی نقاط حساس خرید و فروش کمک می‌کنند. اسیلاتور dt با کمک 4 عدد تنظیم می‌شود. البته “ماینر” پس از مدتی تصمیم گرفت دو عدد آخری را با هم برابر قرار دهد. او نتیجه گرفت که با مساوی قرار دادن این دو عدد، دقت بالاتری در نتایج حاصل می‌شود.

اسیلاتور dt به طور کلی در تایم فریم‌های پایین مناسب‌تر است. اما این به چه معناست؟ اگر بخواهیم تایم فریم‌ها را دسته بندی کنیم، به تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای تا 15 دقیقه‌ای تایم فریم‌های کم و پایین گفته می‌شود
( که برای اسکالپ زدن مناسب اند). منظور از اسکالپ، معاملاتی است که تا تعداد زیادی در یک روز انجام می‌شود اما سود کمی عاید شما می‌گردد. اگرچه در معاملات اسکالپ، حجم معاملات بالا است. به همین دلیل این معاملات ریسک بالایی دارند.

اسیلاتور dt در تریدینگ ویو

همانطور که می‌دانید برای استفاده از این نوسانگر باید به محیط تریدینگ ویو (Trading view) برویم. پس از وارد شدن به سایت تریدینگ ویو و ایجاد پروفایل کاربری از طریق ایمیل شخصیتان، کافیست که روی گزینه Chart کلیک کنید تا محیط چارت منحنی قیمت برای ارز مورد نظر باز شود. در این مقاله ما ارز اتریوم را برای تحلیل انتخاب کرده‌ایم. مطابق شکل زیر گزینه چارت را انتخاب کنید تا وارد محیط تریدینگ شوید.

بعد از اینکه وارد محیط چارت شدید از قسمت indicator یکی از اندیکاتورها را انتخاب کنید. در اینجا ما اندیکاتور dt را انتخاب می‌کنیم. بعد از آن یکی از تایم فریم‌های پایین را انتخاب کنید. برای مثال تایم فریم 15 دقیقه‌ای را انتخاب می‌کنیم. توجه کنید که اسیلاتور dt با نام dt Oscillator در پنجره اندیکاتورها مشخص شده است.

بعد از آنکه اسیلاتور dt را انتخاب کردید به سراغ استفاده از ان می‌رویم. قبل از آنکه با کمک این اسیلاتور تحلیل کنیم و کار با آن را یاد بگیریم بیایید با هم دلایل کاربردی بودن این اسیلاتور را بررسی کنیم.

آموزش نحوه‌ی استفاده

یکی از فواید اندیکاتور dt این است که این اسیلاتور از ترکیب دو اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک بوجود آمده است. این یعنی این اسیلاتور فواید و مزیت‌های هردو اندیکاتور نام برده را یکجا دارد. همانطور که می‌دانید هرچقدر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده کنیم دقت بیشتری در تحلیل خواهیم داشت. از جمله مزیت‌های دیگر این اسیلاتور، کاربرد آن در تایم فریم‌های کوتاه و سیگنال‌گیری بسیار راحت آن در محیط چارت است. در ادامه با نحوه‌ی کار با این اسیلاتور بیشتر آشنا می‌شویم.

همانطور که می‌بینید، این اسیلاتور بعد از انتخاب شدن، به قسمت پایین ناحیه‌ی نوسانات قیمت اضافه می‌شود. این ویژگی اسیلاتورها می‌باشد و ناحیه‌ی نمایش اسیلاتورها در قسمت زیرین چارت است. شکل بالا محل اسیلاتور dt را نشان می‌دهد.

اسیلاتور dt دارای دو سطح 25 و 75 به صورت پیش فرض است. این یعنی نوسانات این اسیلاتور را باید در محدوده و اطراف این دو سطح بررسی کرد. این دو سطح در شکل قابل مشاهده است. مقادیر اسیلاتور زیر 25 نشان می‌دهد که به مرحله اشباع فروش رسیده‌ایم. در این موقعیت، میزان فروش بسیار زیاد است. چنانچه مقادیر اسیلاتور dt به بالای 75 می‌رسد، به مرحله اشباع خرید رسیده‌ایم. در این مرحله میزان خرید بسیار زیاد است.

توجه کنید که در کار با اسیلاتور dt باید به نقاط کراس یا تقاطع بسیار بیشتر اهمیت دهیم. در کار با اسیلاتور dt علاوه بر توجه کردن به قرارگیری مقادیر در بین سطوح، باید به قطع شدن دو خط اصلی اسیلاتور نیز توجه کنیم. این دو خط هرکدام با رنگ های خاصی مشخص شده‌اند(مشکی و بنفش).

سیگنال‌های خرید و فروش

برای دست پیدا کردن به سیگنال‌های خرید و فروش باید به نقاط تقاطع دقت کنیم. در قسمت قبلی به اهمیت این نقاط اشاره کردیم. منظور از نقاط تقاطع، مواقعی است که خطوط مشکی و بنفش که خطوط اصلی اسیلاتور هستند، یکدیگر را قطع کنند. در این حالت اگر خط مشکی بالای خط بنفش قرار گرفت و به روند خود تا بالای سطح 25 ادامه داد، در این حالت سیگنال خرید صادر شده است. حال ادامه‌ی روند رو به بالا نشان دهنده‌ی وجود یک روند است. روندی که در حالت صعودی و مناسب خرید است.

برعکس، زمانی که خط بنفش پس از نقطه‌ی تقاطع بالای خط مشکی قرار می‌گیرد و به روند خود تا زیر 75 ادامه دهد، سیگنال فروش صادر شده است. در این حالت نیز، ادامه‌ی روند رو به پایین نشان دهنده‌ی روند نزولی است.

در شکل زیر می‌توانید نحوه پیدا کردن موقعیت خرید را مشاهده کنید.

سوالات متداول

1- برای اندیکاتور اسیلاتور dt چه اعدادی مناسب هستند و آیا روشی پیشنهاد می‌کنید که بتوان به خوبی از این شاخص استفاده کرد؟

پاسخ: به منظور استفاده از این شاخص ما به شما کتاب با ارزش بهترین استراتژی معاملاتی را معرفی می کنیم. شما در این کتاب با بیشترین بخت و اقبال موفقیت در بازارهای مالی را بدست خواهید آورد. این کتاب همانطور که می‌دانید نوشته رابرت ماینر است و اعداد مناسب این شاخص نیز در این کتاب به شما نشان داده می‌شود.

2- این شاخص در متاتریدر نیز کارایی دارد؟ و آیا می‌توان برای اضافه کردن می‌بایست مانند دیگر شاخص‌ها رفتار کرد؟

خوشبختانه این شاخص می‌تواند در متاتریدر نیز کارایی داشته باشد. افزودن این شاخص درست مانند دیگر اندیکاتورها می‌باشد.

3- چگونه می‌توان اسیلاتور dt را به نسخه اندروید پنج افزود؟

پاسخ : متاسفانه به ورژن اندروید متاتریدر، هیچ شاخصی را نمی‌توان افزود.

4- چگونه می توان شاخص را در دو تایم فریم و روی یک چارت به صورت همزمان بارگذاری کنیم؟

پاسخ : ممکن است زمانیکه در قسمت ورودی تایم فریم ، شاخص را وارد می‌کنید، تاثیر آن را مشاهده نکنید. این موضوع هیچ مشکلی را بوجود نمی آورد فقط کافی است دو تا چارت باز کرده و شاخص را در داخل هر کدام از این شاخص اسیلاتور dt بارگزاری نمایید .

فعالان بازارهای مالی که با استراتژی ماینر دادوستد می‌کنند، حتما شاخص اسیلاتور dt معرف حضورشان هست. خوشبختانه در سایت های مربوط به بازارهای سرمایه ، نسخه های متاتریدر این شاخص گردآوری شده است . این اندیکاتور همان طور که می‌دانید، قبلا به صورت انحصاری در اپلیکیش داینامیک تریدر بوده است. شما می‌توانید با کمی جستجو در سایت‌های مربوطه به نسخه‌های متاتریدر دسترسی داشته باشید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به آموزش اسیلاتور dt بپردازیم. این اسیلاتور را می‌توان از ساده‌ترین اندیکاتورها به شمار آورد. شما می‌توانید با کمک این اسیلاتور به سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی دست پیدا کنید. همچنین این اندیکاتور به شما نوع صعودی یا نزولی بودن روندها را نیز مشخص نشان می‌دهد. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ

عکس اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ

اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ (به اختصار VCO) یک اسیلاتور الکترونیکی است که برای کنترل فرکانس نوسان با ولتاژ، طراحی شده است. در VCO، فرکانس نوسان متناسب با ولتاژ ورودی، تغییر می کند.
K o > بهرهٔ اسیلاتور است و بر حسب هرتز بر ولت محاسبه می شود.
f t u n i n g ( t ) (t)> نشان دهندهٔ بسامد سیگنال خروجی است.
θ o u t ( t ) (t)> نشان دهندهٔ فاز سیگنال خروجی است.
v i n ( t ) (t)> ولتاژ ورودی به VCO. گاهی با v t u n e ( t ) (t)> نمایش داده می شود.
از VCO برای ساختن حلقۀ قفل شدۀ فاز (PLL)، یا تولید مدولاسیون فرکانس (FM) استفاده می شود.
در فرکانس های بالا، عنصر کنترل شونده با ولتاژ، عموماً دیود واراکتور است که به قسمتی از مدار تانک اسیلاتور LC، متصل است .در فرکانس های پایین، دیگر روش های تغییر فرکانس همچون تغییر سرعت شارژ خازن، یعنی منبع جریان کنترل شونده با ولتاژ، استفاده می شود .
یک اسیلاتور کریستالی کنترل شونده با ولتاژ (VCXO) زمانی استفاده می شود که، فرکانس کار به مقدار تنظیمات نسبی کوچک (مقدار دقیق فرکانس یا فاز اسیلاتور بسیار حیاتی باشد) یا با اعمال یک ولتاژ متغیر در ورودی کنترلی اسیلاتور، می خواهیم، تداخلات رادیو فرکانسی را بر روی یک رنج فرکانسی برای رفع ایراد، حذف کنیم .

اسیلاتور چیست ؟ بررسی تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها

اسیلاتور چیست ؟ بررسی تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها

اسیلاتورها که به آنها یا نوسان ساز یا نوسانگر هم گفته میشود، نوعی اندیکاتور هستند که در بین سطوح مشخصی یا بین دو خط بالا و پایین در طول زمان نوسان میکنند.
نوسانگرها اغلب نواحی خرید و فروش افراطی را نشان میدهند که در چنین شرایطی سیگنال های ورود و خروج به معامله گران بازارهای مالی میدهند. از اسیلاتورها میتوان در بازارهای روندی و غیرروندی استفاده کرد، با این حال کارایی آنها در بازارهای غیرروندی و خنثی بالاتر است.

در شکل زیر یک الگوی متدوال از یک Oscillator نمایش داده شده است.

اسیلاتور چیست ؟

حالا که تا حدودی متوجه شدید که یک اسیلاتور چیست، باید بگوییم که این ابزار تحلیل تکنیکال دارای دو دسته گسترده است. یکی اسیلاتورهای مرکزی و دیگری اسیلاتورهای نواری هستند. تفاوت این دو دسته از اسیلاتورها در این است:

اسیلاتورهای مرکزی : این نوع در دو طرف یک خط میانی یا مرکزی به سمت بالا و پایین نوسان میکنند.

اسیلاتورهای باندی : این نوع بین نواحی خرید و فروش افراطی نوسان میکند و در این نواحی به معامله گران سیگنال میدهند.

به طور کلی، اسیلاتورهای مرکزی برای تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب‌تر هستند، در حالی که نوسان‌گرهای باندی برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد مناسب هستند.

مقایسه اسیلاتورهای مرکزی و باندی

اسیلاتورهای باندی یا Banded oscillators معمولاً دارای دو باند بالا و پایین هستند. این باندها یا محدوده ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به راحتی زمان های خرید و فروش افراطی را شناسایی کنند. باند پایین معمولاً از 0 تا 20 یا 30 (بسته به نوسانگر) گسترش می یابد، و باند بالایی از 70 یا 80 تا 100 طراحی می شود.

بنابراین زمانی که خط روند به باند بالایی میرسد، اسیلاتور سیگنال فروش میدهد زیرا قیمت وارد ناحیه خرید افراطی شده است. در مقابل زمانیکه خط روند وارد باند پایینی میشود این ابزار تحلیل تکنیکال سیگنال خرید میدهد، زیرا قیمت وارد ناحیه فروش افراطی شده است.

به استثنای RSI، نوسانگرهای باندی اغلب اندیکاتورهای متاخر هستند، به این معنی که حرکات خط روند به جای اینکه قیمت به دنبال اسیلاتور برود، این اسیلاتور است که قیمت را دنبال میکند. اسیلاتور استوکاستیک نمونه ای از یک اندیکاتور متاخر و باندی است.

در مقابل، نوسانگرهای مرکزی هیچ باند بالایی و پایینی ندارند. در عوض، نوسانات خط روند حول یک نقطه مرکزی حرکت میکند و بر اساس آن معامله گر تصمیم های معاملاتی خود را میگیرد. اسیلاتورهای مرکزی در شناسایی قدرت روند و جهت آن بسیار خوب عمل میکنند و کارایی بالاتری نسبت به نوع باندی دارند..

در یک نوسانگر مرکزی، زمانیکه خط روند بالای خط مرکزی قرار دارد، روند قیمت صعودی در نظر گرفته می شوند. همچنین زمانیکه این خط روند به زیر خط مرکزی وارد شود به عنوان بازار نزولی تفسیر می شوند. اسیلاتورهای مرکزی مانند MACD معمولاً برای تأیید روند فعلی و پیش‌بینی بازگشت‌ها مورد استفاده قرار میگیرند.

تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها چیست ؟

حالا که متوجه شدید اسیلاتور چیست، در اینجا به مقایسه تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها میپردازیم. در ابتدا تعریفی از اندیکاتور ارائه میدهیم تا بتوانیم آنها را بهتر با یکدیگر مقایسه کنیم؟

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها شاخص ها آماری هستند که برای بررسی و اندازه گیری شرایط فعلی و همچنین برای پیش بینی روندهای آتی بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرند.

هدف اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تخمین قیمت براساس محاسبات قیمتی یا حجم بازار، در آینده است. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش، پیش بینی روند و تایید روند استفاده میشود.

شاید با خواندن تعاریف اسیلاتور و اندیکاتور نتوان به سادگی به تفاوت های اسیلاتور و اندیکاتور پی برد. زیرا همانطور که گفته شد اسیلاتورها خود نوعی اندیکاتور تحلیل تکنیکال هستند.

اندیکاتور با مدل سازی از قیمت های موجود روی چارت ها در گذشته و حجم معاملات به پیش بینی آینده بازار میپردازد.

اسیلاتورها تغییرات بین ارزش خرید و فروش قیمت‌ها را در بازارهای مالی نتیجه‌گیری کنند.

اما مهمترین محل تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها در اطلاعاتی است که هر کدام از آنها در اختیار معامله گران قرار میدهند. برای مثال در اندیکاتورها نواحی افراطی خرید و فروش وجود ندارد ولی اسیلاتورهای باندی دقیقا این نواحی را مشخص میکنند.

پرکاربردترین اسیلاتورهای باندی

Stochastic و RSI

اسیلاتورهای باندی شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک رابطه بین قیمت بسته شدن یک دارایی یا جفت ارز و محدوده قیمتی آن را در یک دوره خاص اندازه گیری می کنند.

در RSI، باندهای خرید و فروش افراطی معمولاً به ترتیب 70 و 30 تعیین می شوند. ناحیه بالاتر از 70 خرید افراطی در نظر گرفته می شود، و ناحیه زیر 30 فروش افراطی با بیش از حد در نظر گرفته می شود.

RSI اسیلاتور

در نوسانگر استوکاستیک، خوانش بالای 80 خرید بیش از حد یا افراطی است، و در مقابل هنگامیکه این اسیلاتور زیر سطح 20 باشد به معنی فروش افراطی است.

با وجود اینکه این تنظیمات باند برای اغلب بازارها توصیه شده است، اما برخی از جفت ارزها یا دارایی های دیگر ممکن است به این محدوده ها پایبند نباشند و ممکن است نیاز به تنظیمات متفاوتی داشته باشند.

انجام تنظیمات برای باندها معمولاً یک قضاوت تجربی است که ترجیحات معامله گر و اٌسیلاتور چیست؟ نوسانات بازار را منعکس می کند.

برای آشنایی بیشتر با فارکس و آموزش رایگان فارکس کلیک کنید.

اسیلاتور استوکاستیک

اندیکاتور CCI نیز در واقع یک ایسلاتور مرکزی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر استوکاستیک،

که در بالا مورد بحث قرار گرفت، هر دو در محدوده 0 و 100 محدود می شوند و هرگز بیشتر از 100 یا کمتر از صفر نمی روند.

اما اسیلاتور CCI نمونه‌ای از یک نوسانگر باندی است که محدود به محدوده کاملا مشخصی نیست. CCI قیمت فعلی را نسبت به میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند. اسیلاتور نامحدود در نظر گرفته می شود زیرا از نظر تئوری هیچ حد بالا و پایینی برای آن تفاوت قیمت نسبی وجود ندارد.

اسیلاتور CCI

با این حال در عمل، اکثر مقادیر CCI در محدوده 100- تا 100+ قرار دارند. این سطوح نسبتاً ثابت باعث می شود که CCI به عنوان یک نوسانگر باندی مفید باشد،

و درست مانند دیگر اسیلاتورهای باندی یا banded، می توان از آن برای تعیین سطوح خرید و فروش افراطی استفاده کرد. در حالی که 100- و 100+ سطوح باند پیشنهادی هستند، چارتیست ها ممکن است بر اساس سبک معاملاتی شخصی خود و نوسانات بازار، این سطوح را اصلاح کنند.

پرکاربردترین اسیلاتورهای مرکزی

در مقاله تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها

در خیلی جاها ما ان را بعنوان اندیکاتور مکدی میبینیم ولی در واقع MACD یک اسیلاتور یا نوسانگر مرکزی است.

به عنوان یک نوسانگر مرکزی، MACD برای اندازه گیری قدرت روند، جهت و تکانه ها یا مومنتوم استفاده می شود.

هیستوگرام MACD با گرفتن تفاوت بین میانگین متحرک نمایی آهسته (26 روزه) و متحرک متحرک سریع (12 روزه) ایجاد می شود. موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی جهت روند را نشان می دهد و فاصله از خط مرکزی نشان دهنده حرکت است.

یک EMA 9 روزه اضافی بر روی اسیلاتور مکدی ترسیم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال اٌسیلاتور چیست؟ عمل کند.

مکدی اندیکاتور

تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها

اسیلاتور awesome oscillator (AO) توسط معامله گر معروف بیل ویلیامز برای اندازه گیری تفاوت بین آخرین 5 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) و 34 دوره SMA ایجاد شد. این اسیلاتور هم مانند MACD به صورت هیستوگرامی رسم می شود. به بیان ساده،

زمانی که هیستوگرام بالای خط صفر باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال حرکت صعودی در حال افزایش است. هنگامی که هیستوگرام زیر خط 0 قرار دارد و در حال کاهش است، نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است.

Awesome Oscillator - اسیلاتور AO

اکثر معامله گران زمانی که هیستوگرام از طرف مخالف از خط 0 بالاتر یا پایین تر می رود، به عنوان سیگنالی برای تغییر در روند غالب استفاده میکنند.

ترکیب اسیلاتورهای با ابزارهای تکنیکال دیگر

جمع بندی مقاله تفاوتهای اسیلاتورها و اندیکاتورها :

از آنجایی که حتی دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز می‌توانند سیگنال‌های نادرستی تولید کنند، داشتن ابزاری برای تأیید روند قیمت در مدل‌های تحلیلی مختلف بسیار مهم است.

استفاده از یک اندیکاتور روندی مانند باندهای بولینگر می تواند به شما کمک کند تا نوسانات یک جفت ارز را تعیین کنید و قبل از اقدام بر روی سیگنال خرید یا فروش تولید شده توسط نوسانگر، روند قیمت را تأیید کنید.

اگر جهت روند، قدرت و سطح نوسان را درک کنید، می توانید تشخیص دهید که چه سیگنال هایی ارزش معامله کردن را دارند.

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

فرق-بین-اندیکاتور-و-اسیلاتور-چیست

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها, تایید ها و از همه مهم تر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

۱-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
۲-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
۳-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.
۴-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند. شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است.

اندیکاتور

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از ۴ زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج, نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

احساس

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.