کتاب معامله گری روزانه


کتاب مربی معامله گری روزانه، 101 درس مستقل برای سهامداران

کتاب مربی معامله گری روزانه، شناسایی چالش‌ های معامله ‌گری، ارائه رویکردی برای رویارویی با آن‌ ها و پیشنهاد تمرینی خاص برای کار بر روی این چالش‌ ها، چارچوب کلی درس ها را به خوانندگان آموزش می دهد.

کتاب مربی معامله گری روزانه، نوشته برت استینبارگر و ترجمه دینا دریانی، وحید مطلبی زاده از انتشارات چالش، مشتمل بر ۱۰۱ درس است که همگی از قالبی کلی پیروی می‌ کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، کتاب مربی معامله گری روزانه، شناسایی چالش‌ های معامله ‌گری، ارائه رویکردی برای رویارویی با آن‌ ها و پیشنهاد تمرینی خاص برای کار بر روی این چالش‌ ها، چارچوب کلی درس ها را به خوانندگان آموزش می دهد.

در این کتاب، موضوعات فصل‌ها از یکدیگر مستقل هستند : شما می ‌توانید آن‌ها را به ترتیبی که در کتاب آورده شده مطالعه کنید یا از فهرست مطالب، موضوعی که بیشترین ارتباط را با معامله‌ گری فعلی شما دارد پیدا کرده و بخوانید.

برخلاف روال مرسوم در مطالعه کتاب‌، قرار بر این نیست که این کتاب در چند جلسه از ابتدا تا به انتها خوانده شود، بلکه در هر زمان یک درس را کتاب معامله گری روزانه انتخاب کنید و توصیه ‌های آن را به ‌عنوان راهنما برای پیشرفت خود در معامله‌ گری به کار برید.

این کتاب مانند وبلاگ، نه ‌تنها به شما یادآوری می ‌کند که در زمان عملکرد معاملاتی خوب، چه‌کارهایی را انجام داده اید، بلکه حتی بیش از وبلاگ، یک نقشه راه و یک سری دیدگاه‌ ها و ابزارهای کاربردی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بتوانید بهترین ویژگی‌ های درونی خود را کشف کرده و آن‌ها را به کار برید .

مربی معامله گری - قسمت 1

انسانها در طول تاریخ بسیاری از مهارت‌های خود را بـا مشـاهده رفتـار حیوانـات بـه دست آورده اند و ما نیز می توانیم با یادگیری ویژگی های رفتاری برخی از حیوانات، مهارت‌هایی را در حد حرفه‌ای به دست آوریـم کـه بـه پیشـرفت مـا در هـر زمینـه‌ای به خصوص معامله گری کمک می کند. در حرفه معامله‌گری از چهار حیـوان خارپشـت، لاک پشت، مورچه و عقاب می توان به ترتیب ویژگی تمرکز، صبر، سخت کوشی و شجاعت را آموخت. در نهایت، زمانی که تمام این مهارت‌ها را به دست آوردیـم، بـه مهـارت خـود انسان می‌رسیم که همان مهارت استادی است که از خصیصه انطبـاق بـالای انسان با شرایط گوناگون به دست می آید. این خصوصیت، راز بقای انسان و دلیل برتری او نسبت به سایر حیوانات بوده است.

در این سلسله مقالات که از کتاب "مربی معامله‌گری روزانه" نوشته برت استینبارگر برداشت شده، کتاب معامله گری روزانه سعی شده تا بهترین مطالب کتاب به زبانی ساده و روان، تا حد امکان در مورد مربی‌گری، روانشناسی و عملکرد معاملاتی به شما آموزش دهد تا بتوانید برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی به مربی خود تبدیل شوید و قبل از ورود به میدان نبرد معاملاتی، برنامه و تصمیم هایتان را به خود یادآوری کنید.

9Y8eRCKkqyVU6p86YTpKKJODGz3cuGFi2LGL5oha.jpg

روزمرگی در معامله‌گری

زمانی که مربی معامله‌گری خود هستید، وظیفه شما این است که همیشه هوشیار بمانید و برای ریسک‌ها و فرصت‌ها گوش به زنگ باشید. یکی از بزرگ ترین تهدیدها، به حالت ناخودآگاه درآمدن است، وضعیتی که در آن رفتار ما، بدون تفکر و آگاهی کامل از موقعیت است. اگر محیط معامله‌گری تان را تغییر دهیـد، مجبـور بـه انطبـاق بـا محیط جدید می شوید و بدین ترتیب روزمرگی را از بین می برید. اگر محیط شما همیشه یکسان باشد، به رفتارها، تفکرات و احساسات یکسان گرایش پیـدا خواهید کرد. دلیـل گرفتار شدن در الگوهای فکری و رفتاری تکراری، غرق شدن در روزمرگی و محیط‌های فیزیکی و احساسی مشابه است. در واقع، علت تکرار الگوهای مشابه ایـن اسـت کـه با شرایط فعلی زندگی ما عجین شده اند. سوالی که مطرح می شود این است، چطور می توانیم محیط معاملاتی خـود را تغییر دهیم؟

در ادامه تعدادی از فعالیت‌هایی که برای اجتناب از روزمرگی در معامله‌گری کارایی دارند را توضیح میدهم:

به دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشید

گفتگو با معامله‌گرانی که متفاوت از شما معامله می کنند ( از نظر تایم فریم، بازار و سبک معاملاتی)، این گفتگو می‌تواند به پایبندی شما به دیدگاه‌های معاملاتی خود یا مورد پرسش قرار دادن آنها کمک کند. خوانش مسائل از منظری جدید باعث می‌شود ایده‌ها و فرضیه‌هایتان را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنید. به عنوان مثال، در سـه مـاهـه پایانی سال ۲۰۰۷ با بررسی نظراتی که با دیدگاه‌های من در تضاد بودند، توانستم نظر تحلیلی خـود را اصلاح کرده و جلوی ضرر بزرگی را بگیرم.

تایم فریم‌های بالاتر را بررسی کنیـد

بـه راحتـی مـی تـوان در تصویرهای کوتاه مدت بازار گم شد؛ به همین دلیل، بررسی دوره‌ای نمودار تایم فریم بالاتر و بررسی موقعیت فعلی قیمت در زمینه بزرگتر بازار بسیار اهمیت دارد. در واقـع برخی از بهترین ایده‌های معاملاتی با یک تصویر بزرگ آغاز و سپس برای معامله به تایم فریم‌های پایین تر منتقل می‌شوند. بررسی تایم فـریـم‌هـای بـالاتر مـانع از انجام معاملاتی می‌شوند که تنها بر اساس اطلاعات ناکافی و از چند تیک قیمتی گذشته بازار به دست آمده اند. به شخصـه نـواحی حمایت و مقاومـت بلندمـدت، نواحی رنج یا مناطقی با مارکت پروفایل با ارزش را در تایم فـریـم بـالاتر بررسی می کنم. ممکن است موضوعی که از یک دیدگاه درسـت بـه نظـر مـی رسـد، از دیدگاه دیگر کاملا اشتباه باشد؛ بنابراین اگر موردی در بازار به نظرم بدیهی آمـد، تایم فریم را تغییر میدهم تا وضعیت را از دیدگاهی کاملا جدید بررسی کنم.

بازارهای مرتبط را بررسی کنید

گاهی عملکـرد یک سهم یا یک گروه مشخص می‌کند که در کلیت بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؛ مثلا آیـا شـاهد یک رشد قیمتی گسترده در اوراق درآمد ثابت هستیم؟ آیا منحنـی بـازدهی در حـال شتاب گرفتن یا از دست دادن قدرتش است؟ آیا شکست در یک جفت ارز زودتـر از سایرین اتفاق می افتد؟ به عنوان مثال، من در زمان انجام معامله، وضعیت بخش صندوق‌های قابل معامله را بررسی می‌کنم تا متوجـه شـوم آیـا بازارهای سهام در حرکتی رونددار هستند یا در محدوده‌ای رنج در حـال نوسـان انـد. با بررسی ریسک پذیری یا ریسک گریزی در معاملات معامله‌گران اوراق قرضـه مـی تـوانم در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم بگیرم. زیر نظـر داشـتن کلیـت بـازار ، مـانع از درگیر شدن در ایده‌های از پیش فرض شده می شود.

زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید

همان طـور کـه بـرای تجدیـدقوا بـه مسافرت می رویم ، استراحت کردن و فاصله گرفتن از مانیتور کامپیوتر کمک می‌کند که دیدی تازه از بازار به دست آوریم. حفظ تمرکز در موقعیـت‌هـایی که واضح و مشخص هستند ساده است؛ اما با عقب کشیدن و پاک کردن ذهن می توانیم موقعیت‌هایی را که چندان وضوح ندارند، بهتر ببینیم. برای من استراحت بعد از معاملات ضررده بسیار مفید بوده است؛ چراکه می توانم دربـاره ضـرر آن معامله فکر کرده و نکته آموزنده‌ آن را دریابم .

mfKmrRaND8bXwZZTdUNVD9pa8FrVq83FEUvxEPxp.jpg

نکته راهنمای مربیگری

بسیاری اوقات، دیدگاه‌های متفاوتی از وضعیت بازار وجود دارند که ما آنها را نادیـده می‌گیریم، در حالی که مهم هستند. چراکه کتاب معامله گری روزانه در برخی ترازها می توانند تهدید کننده باشـند. به دنبال تفسیرهایی بگردید که بیشترین اختلاف را بـا عقیـده شـما دارند و از خـود بپرسید : « اگر این تفسیر از بازار محقق شود، دیدگاه من در مورد بازار چه خواهـد بـود. » اگر عادت دارید دیدگاه‌های متفاوت را به سرعت رد کنید، از این به بعد یک شانس دیگر به آنها بدهید. اگر نکته قابل قبول یا مهمی در این دیدگاه‌ها نیافتید، لزومی هم نـدارد که نسبت به آنها حالت تدافعی به خود بگیرید.

برگرفته از کتاب " مربی معامله‌گری روزانه " - نوشته برت استینبارگر

کتاب مربی معامله گری روزانه

قبل از شروع روز معاملاتی در موقعیتی راحت بنشینید و با ریتمی آهسته نفس عمیقی بکشید،خود را در شرایطی احساس کنید که روز معاملاتی آغاز شده و شما حرکات بازار را در جستجوی ایده ی معاملاتی از مانیتور جاری در نظر گرفته اید، سپس به این تصویر ذهنی ، هدفی را که برای روز معاملاتی جاری در نظر گرفته اید اضافه کنید : خود را در حال انجام اقداماتی برای محقق ساختن آن هدف تجسم کنید ، اگر هدف کنترل حجم معاملات است ، به وضوح خود را درحالی که معاملاتی با حجم درست انجام می دهید ، تجسم کنید . و….

دسترسی به کتاب مربی معامله گری روزانه

ترتیبی که برای خواندن مقالات مشابه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سبدگردانی بورس و ارز

درباره ی aminarefinejad

09362205580 واتساپ جهت سیگنال شارپی و. شماره پشتیبانی جهت موارد زیر --- هرگونه مشکل در دسترسی به مطالب سایت و عضویت ----هرگونه مشکل جهت دانلود فایلهای خریداری شده و رایگان---- هر گونه مشاوره جهت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و درآمد دلاری ---- هر گونه مشکل جهت دریافت سیگنال ، کانال vip ، سرمایه گذاری مشترک با ارائه سند محضری در زمینه های مختلف و.

کتاب معامله گری روزانه

آخرین اطلاعیه ها

پادکست آموزشی

کتاب صوتی مربی معامله گری روزانه

درس یک؛ بهره بردن از احساسات برای تبدیل شدن به مأمور تغییر.

اغلب احساس می‌کنیم که با انجام کارهای همیشگی و تکرار اشتباهات قبلی، گرفتار یک دور باطل شده‌ایم. آیا منتظر می‌مانیم که زندگی ما را تغییر دهد یا به مأمور تغییر زندگی خود تبدیر می‌شویم؟

درس دو؛ پیدایی روان‌شناختی و رابطه شما با مربی معامله‌گری تان.

تحقیقات نشان داده که مهم‌ترین جزء در تغییرات روان‌شناختی، کیفیت رابطه فرد کمک کننده و فرد کمک گیرندهاست. علت این امر به سحر نهفته در رابطه باز کتاب معامله گری روزانه می‌گردد.

درس سوم؛ با نقاط ضعف خود دوست شوید

مابه تفکیک خود به ویژگی‌های خوب و بد ادامه می‌دهیم، با این تصور که باید ذهنیت مثبتی داشته باشیم. با تمرکز بر تفکر و ذهنیت مثبت، دیگر مجبور نخواهیم بود به اشتباهات خود فکر کنیم، مجبور نیستیم با بخشی از خودمان که کتاب معامله گری روزانه دوستش نداریم در ارتباط باشیم. با این کار مانند اتاقی می‌شویم که آشغال‌های کف آن به زیر فرش جاذو می‌شود که در نهایت اتاق را غیر قابل سکونت خواهد کرد.

درس چهار ؛ با تغییر محیط پیرامون، خود را تغییر دهید.

بزرگ‌ترین دشمن تغییر روزمرگی است. زمانی که دچار روزمرگی می‌شویم، کارها را آگاهانه انجام نمی‌دهیم و حتی علت انجام آن‌ها را هم کاملا نمی‌دانیم. به همین دلیل است که بهترین موقعیت‌ها برای رشد شخصی آنهایی است که در محیط‌های جدید و چالشی اتفاق می‌افتد.

درس پنجم؛ تغییر احساسات به کمک مراقبه

تحقیقات علوم اعصاب شناختی نشان داده است که احساسات، جزء ضروری در روند تصمیم‌گیری ما هستند، بنابراین به‌جای نادیده گرفتن باید آنها را تغییر. روشی که برای این کار پیشنهاد می‌شود این است که یک وضعیت احساسی را با وضعیت احساسی دیگر جایگزین کنید لی تلاش نکنید که فکر را جانشین احساس کنید.

درس ششم؛ آینه‌های صحیح را بیابید

آینه شی ای است که خود را در آن می‌بینیم، به لطف آینه‌ها می‌دانیم که چگونه به نظر می‌رسیم. بهترین راه برای خلق آیینه‌های مثبت، پیگیری منظم اهداف است. چرا که با در نظر گرفتن اهداف بامعنی، چالش برانگیز و در عین حال قابل اجرا، احتمال به دست آوردن تجربه‌ی موفقیت و مهارت افزایش می‌یابد.

درس هفنم؛ نقطه‌ی تمرکز خود را تغییر دهیم

تمرکز بر ضرر، حسی از درد و تهدید در ما ایجاد می‌کند و سپس به جای آنکه به حرکت‌های بازار واکنش نشان دهیم، به نگرانی خود در رابطه با میزان سوددهی حساب، واکنش نشان می‌دهیم. در این مرحله تمرکز ما بر روی رفتار بازار نیست و این سرانجامی جز زیان نخواهد داشت.

درس هشتم؛ برای تغییر زندگی، متن‌های نمایش نامه‌ای خلق کنید.

اگر بتوانیم از تجربه‌های خود برای نوشتن نمایشنامه‌ای جدید استفاده کنیم، قطعاً می‌توانیم نقش‌های متفاوتی در این نمایشنامه جدید برای خود در نظر بگیریم.

درس نهم؛ چطور اعتماد به نفس خود را بالا ببرید

معامله‌گری که اعتماد به نفس دارد، می‌داند در صورت فعال شدن حد ضررش، مشکلی با آن نخواهد کتاب معامله گری روزانه داشت. بسیاری از معامله‌گران، اعتماد به نفس را با تفکر مثبت اشتباه می‌گیرند. با داشتن اعتماد به نفس، انتظار نداریم بهترین نتیجه را به دست آوریم؛ اما در عمق وجود خود می‌دانیم که می‌توانیم از پس بدترین شرایط برآییم.

درس دهم؛ پنج تمری عالی برای ایجاد تغییری پایدار و مؤثر

تغییر، کتاب معامله گری روزانه ساختار و توالی ویژه‌ای دارد. عواملی به آن سرعت می‌بخشند یا متوقف‌ می‌کنند. در ادامه پنج اصل مهم در تغییر را توضیح خواهیم داد.

درس یازدهم؛ فهم و درک اضطراب

معامله‌گری همیشه اضطراب آور است، ما باید مواظب باشیم این اضطراب به پریشانی تبدیل نشود. پریشانی موجب تصمیمات احساسی-هیجانی نادرست می‌گردد. اگر شما زیان را بخش طبیعی و جدایی ناپذیر معامله‌گری بدانید و تمهیداتی برای محدود کردن آن داشته باشید، بعید است که اضطراب شما به پریشانی تبدیل شود.

درس دوازدهم؛ پادزهری برای فرضیات مسموم معامله‌گری

فرضیاتی در ذهن ما وجود دارند که باعث سوگیری ما در زندگی می‌شوند، بسیاری از این فرضیا مسموم هستند و تنها مانعی در مسیر پیشرفت ما هستند. شناخت و اصلاح این فرضیات تاثیر زیادی در عملکرد شما خواهد داشت.

درس سیزدهم؛ چه عاملی باعث می‌شود پریشانی در تصمیمات اختلال ایجاد کند؟

از آنجا که اتفاقات پیش آمده در بازار، باعث برانگیخته شدن احساسات معامله‌گران می‌شوند، بازار مسؤل شناخته می‌شود، اما این درست نیست، این رفتارها بیش از آنکه منشأ بیرونی داشته باشند منشأ درونی دارند.

فایل صوتی این بخش به زودی روی سایت قرار می‌گیرد.

درس چهاردهم؛ یک ژورنال برای حالات روحی خود داشته باشید

همانطور که از ژورنال معاملاتی برای آگاهی از الگوهای بازار استفاده می‌کنیم، از ژورنال روانشناسی نیز برای شناسایی الگوهای تکرار شونده فکری، احساسی و رفتاری که در تصمیم گیری‌های درست ما اختلال ایجاد می‌کنند، استفاده می‌کنیم. در ابتدا هدف ما تغییر این الگوها نیست، بلکه فعلا قصد داریم عملکرد خود را در تشخیص این الگوها بهبود ببخشیم تا در بازار، در لحظه معامله متوجه حضورشان شویم.

فایل صوتی این بخش به زودی روی سایت قرار می‌گیرد.

درس پانزدهم؛معامله‌گری تحت فشار، وقتی برای کسب سود بیش از حد تلاش می‌کنید

زمانی که برای کسب سود خود را تحت فشار قرار می‌دهیم، دست به انجام معاملاتی می‌زنیم که در آن‌ها قوانین معاملاتی ما رعایت نشده‌اند. معامله‌گری تحت فشار، معمولا زمانی روی می‌دهد که از عملکرد خود ناامید و سرخورده باشیم، ناامیدی باعث می‌گردد که به دنبال خلق فرصت‌های معامله باشیم به جای آنکه برای فرصت مناسب صبر کنیم.

معامله گری روزانه

Day trading: quick starters guide to start day trading

- نویسنده: اندرو جانسون

- مترجم: زینب آذریان، رضا دلیریان

- انتشارات: آراد کتاب

- سال چاپ: 1397

- نوبت چاپ: 1

- شابک: 9786001863387

- کد کتاب: 082

- جلد: شومیز

- قطع: رقعی

- تعداد صفحه: 175

- موجودی: 1

معامله گران مختلفی در بازار فعالیت می کنند. بعضی از آنها سهام خریداری شده را برای چند روز یا چند ماه نگه می دارند، بعضی نیز که به عنوان سرمایه گذار شناخته می شوند، سهام خود را برای چند سال نگهداری می کنند. در این میان، عده ای مایلند خرید و فروش سهام خود را در یک روز انجام دهند که به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. در معامله گری روزانه، معامله گران روزانه سهام یا ارز خریداری شده را فقط برای یک روز نگه می دارند. در پایان روز، همه پوزیشن های معاملاتی خود را می بندند و روز بعد، همه چیز را از سر می گیرند. یکی از دلایلی که معامله گران به معامله گری روزانه روی آورده اند این است که ریسک باز بودن معامله در طول شب از بین می رود. ممکن است طی شب اتفاقاتی روی رخ دهد و معامله گر در بازار حضور نداشته باشد. برای موفقیت در معامله گری، باید روش مناسب خود را بیابید.

این کتاب شامل سه بخش زیر است :

بخش اول : راهنمای مبتدیان در معامله گری روزانه: چگونه پادشاه معامله گری روزانه شویم

بخش دوم : راهنمای نهایی معامله گری روزانه: آشکار شدن اسرار کسب سود در معامله گری روزانهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.