انواع تحلیل های مالی


در این مقاله قصد داریم به یک بررسی کلی در مورد تحلیل های بازار ارز ( فارکس ) بپردازیم در صورتی که اطلاعات بیشتری در مورد هر کدام میخواهید روی همان تحلیل کلیک کنید. دو نوع تحلیل در بازار ارز وجود دارد : * تحلیل فاندامتنال یا بنیادی * تحلیل تکنیکال یا فنی

صورت های مالی حسابداری

صورت های مالی حسابداری

مکان قرار دادن اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت ها می باشد. صورت‌ های مالی، حداقل یکبار در طول سال تهیه ولی در خیلی از موارد، این صورت ها شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کم تر هم جمع آوری می شود. کلا مجموعه ای از قواعد که تحت عنوان اصل های پذیرفته شده حسابداری می نامند. بر نحوه جمع آوری کردن این صورت ها نظارت می کند.

اصولا سه سوال کلیدی در باره هر شرکت مطرح می باشد که جوابگویی به آنها از راه صورت های مالی به شرح زیر انجام می گردد.

 • چه داریم؟ که در راست تراز نامه جوابگوست
 • از کجا آورده ایم؟ که در چپ ترازنامه جوابگوست
 • چه کرده ایم؟ صورت سود و زیان دوره جوابگوست

صورت های مالی حسابداری:

هر یک از نوع های صورت های مالی با قصد خاصی ارائه می گردند. بر این مبنا انواع صورت های مالی حسابداری شامل:

 • صورت حساب سود و زیان
 • ترازنامه
 • صورت گردش جریان وجوه نقد
 • صورت سود و زیان جامع

ترازنامه، از اصلی ترین صورت های مالی:

ترازنامه یکی از صورت های مالی می باشد که وضعیت اقلام مالی یک شرکت را در یک زمان معین به نمایش گذاشته می شود. اجزای ترازنامه شامل این عناصر است:

 • دارایی
 • بدهی
 • سرمایه
 • حقوق صاحبان سهام

در ترازنامه دارایی ها به دو شکل دارایی ثابت و دارایی جاری در راست ثبت می گردند. بدهی ها هم در چپ ترازنامه ثبت می گردد و برای شرکت جز دارایی به شمار می آیند.

بدهکاران با وجود چک و یا اسناد پرداختنی سبب افزایش دارایی شرکت می شوند. علاوه بر آن بدهی های شرکت هم در ترازنامه ثبت می گردد. یک شرکت همواره به سهامداران و سرمایه گذاران بدهکار می باشد و به این دلیل در بخش بدهی های ترازنامه در چپ ثبت می گردد.

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان ارائه دهنده همه درآمد ها و هزینه های شرکت در طول دوره مالی می باشد. صورت سود و زیان شرکت نشان دهنده عملکرد یک شرکت و در آخر تصمیمات مالی مدیران و سهامداران است.

با تهیه صورت‌ سود و زیان می توان تصمیمات مالی قوی تری در برنامه های آینده یک شرکت گرفت. درآمدها و هزینه ها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی گردد که‌ به شکل معینی‌ به سبب استاندارد های‌ حسابداری‌ مستقیم به حساب حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ انتقال گردد.

اجزای صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان با انعکاس بعد های درآمد ها و هزینه های شناسایی شده مثل درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی محل درستی جهت ارائه دقیق‌ سود یا زیان خالص در طول دوره مالی می باشد. شامل هزینه های درج شده در صورت سود و زیان هم می توان به بهای تمام شده کالا، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیر عملیاتی و هزینه های مالی اشاره نمود.

جهت آگاهی از همه ابعاد عملکرد مالی در طول یک دوره، می بایست همه درآمدها و هزینه های‌ شناسایی‌ شده‌ طول‌ آن‌ دوره‌ را ارزیابی کرد، پس نیاز به تهیه یک صورت سود و زیان جامع در این مرحله بیشتر از قبل احساس می گردد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع:

صورت سود و زیان جامع، یکی از صورت‌ های مالی اساسی می باشد که می بایست همه درآمد ها و هزینه های بررسی شده در دوره مالی که قابل نمایش به صاحبان سرمایه می باشد به تفکیک عنصر های تشکیل دهنده آنها نشان دهد.

در این گزارش همه چیز هایی که برای حقوق صاحبان سرمایه در نظر گرفته به غیر از آورده و ستانده صاحبان سرمایه نمایش داده می شود. صورت سود یا زیان جامع عبارتند از سود یا زیان خالص دوره بر اساس صورت سود یا زیان و سایر درآمد ها و هزینه های بررسی شده به تفکیک می باشد.

برای مثال مواردی مثل ارزیابی دوباره دارایی های ثابت مشهود، منبع تجدید بررسی سرمایه گذاری ها که به عنوان دارایی غیر جاری تقسیم می گردد، اختلاف های درآمد ها و هزینه هایی که بر مبنای استاندارد های حسابداری در حقوق صاحبان سهام مد نظر قرار می گیرد، در این گزارش مالی تاثیر فراوانی دارند.

سود و زیان جامع موسسه بعد از اصلاح حساب ها نشان داده می شود که طرز محاسبات موسسات در فعالیت های متفاوت مثل بازرگانی و یا خدماتی در این صورت مالی با هم تفاوت دارد.

صورت جریان وجوه نقد:

برای همه شرکت ها، گزارشات شامل جریان نقدینگی در طول زمان موضوعی حایز اهمیت می باشد که نشانگر همه فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و عملکردی می باشد که هر کدام در جذب و یا خروج نقدینگی نقش دارند. شرکت ها با دریافت این صورت جریان وجوه نقد می توانند فعالیت های شرکت را بررسی نمایند و اطلاعات مفید و مطمئنی را درباره وضعیت مالی شرکت ، نقدینگی و پرداخت بدهی ها به بقیه ذینفعان بدهند.

با استفاده از صورت جریان وجوه نقد، می توان توانایی در پرداخت بدهی ها، پرداخت سود به صاحبان سهام و اطمینان از تامین مالی در برنامه های آینده را بررسی نمود.

نکات قابل تامل درباره صورت های مالی:

اطلاعات درج شده در صورت های مالی می بایست ساده و کوتاه ارائه گردد. اطلاعات ذکر شده آنگاه با اهمیت هستند که ارائه یا عدم ارائه آنها در صورت های مالی سبب تغییر در تصمیم های استفاده کنندگان صورت های مالی گردد.

نکته بسیار مهم در شناسایی اهمیت در صورت های مالی، تاثیر آن بر گرفتن یا نگرفتن تصمیم استفاده کنندگان داشته باشد. بر مبنای اصل محافظه کاری، صورت های مالی می بایست به صورتی تهیه گردند که بدون هر گونه خوش بینی یا زیاده بینی در گزارش واقعیت های مرتبط با شرکت باشند.

بر این مبنا همواره در بخش درج دارایی ها به میزان حداقل ارزش آنها و گزارش مبلغ های کمتر دارایی ها اقدام می گردد و بر عکس در خصوص هزینه ها مبلغ های بیشتر و حداکثری هزینه مندرج می گردد تا در به دست آوردن به سود حاصله از عملیات مانع از به وجود آمدن سود کاذب شود.

نکته با اهمیت این می باشد که صورت های مالی به تنهایی نمی تواند نشانگر موقعیت مالی باشد. این صورت ها آن گونه که اکثریت می پندارند مشکل نیستند، لازم می باشد که به خوبی بدانیم چگونه می بایست آنها را درک و بررسی نماییم و از این صورت ها در راستای تصمیم گیری های مدیریتی، به خصوص در زمینه مسائل مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

محدودیت‌ صورت های مالی:

اصلی ترین محدودیت صورت های مالی حسابداری این می باشد که بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی جمع آوری می شوند و نرخ تورم نادیده قرار می گیرد. کلیه صورت های مالی دارای یادداشت های توضیحی می باشند که جز جدا نشدنی صورت های مالی می باشد.

این ها به اندازه خود صورت های مالی حایز اهمیت اند و به منزله شرایط درج شده در قرارداد های رسمی یه شمار می آیند. بر این مبنا، وقتی که گزارش های سالانه عملکرد موسسه ارائه می گردد، اصولا پیشنهاد می گردد که در وهله اول یادداشت های توضیحی به همراه آن مطالعه گردد و بعد از آن صورت های مالی ارزیابی گردد.

نیاز به ارزیابی صورت های مالی:

صورت های مالی اساسی مانند صورت سود و زیان و ترازنامه، صورت گردش وجوه نقد صورت سود و زیان جامع در تحلیل بنیادی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است. سرمایه گذاران به دنبال یافتن فرصتی می باشند که در طول دوره زمانی معین برای آنها سوددهی خوبی را در بر داشته باشد.

در مقابل مدیران و مالکان در تلاش رشد شرکت، جذب سرمایه و توسعه مالی خودشان می باشند. همه اشخاص منفعت های مشترکی دارند و برای به دست آوردن این منافع، گرفتن تصمیمات صحیح و برنامه ریزی های اساسی موضوعی مهم می باشد.

کلا، صورت‌ های مالی وقتی مفید هستند که در کنار هم بررسی گردند. برای بررسی وضعیت مالی از راه صورت‌ های مالی می بایست از نسبت های مالی هم استفاده گردد.

زمانی نسبت‌ ها معانی و مفاهیم بیشتری پیدا می کنند که با نسبت‌ های سال گذشته، نسبت های رقبا در صنعت مشابه و صنعتی که در آن صنعت فعالیت می کند، مورد بررسی قرار می دهند. می بایست به این نکته توجه کرد که نسبت‌ ها نباید به تنهایی پایه و اساس تصمیم باشند. نسبت‌ ها می بایست به عنوان مکمل تصمیمات و یا راه حل ها، استفاده گردند.

افشای اطلاعات صورت های مالی:

مسئولیت فراهم کردن صورت های مالی و یادداشت ها و میزان افشای اطلاعات در یادداشت ها با رعایت استاندارد های حسابداری به عهده موسسه ولی مسئولیت اظهار نظر درباره کفایت افشای اطلاعات به عهده حسابرس می باشد. افشاگری مالی چون یک امر قضاوتی می باشد می بایست کفایت لازم برای سهامداران به وجود آورد.

اصولا تاکید شده که یادداشت ها از نظر شفافیت به شکلی تنظیم گردد که مراجعه کنندگان بتوانند تصویر و ترسیم درستی از اطلاعات در دستشان داشته باشند. برای نمونه در خصوص ارائه اطلاعاتی که در جداول توضیحی بعضی از بند های یادداشت های همراه وجود دارد، بهتر می باشد تعداد آیتم های سازنده اقلام سر فصل بقیه موارد و هم رقم بالا ترین مورد اعلام گردد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله نوآوری چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی:

مجموعه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری را به شکل مختصر صورت های مالی می نامند، گزارش هایی که از راه صورت های مالی تامین می گردد شامل موارد مهم و اطلاعات پر کاربردی می باشند که از آنها جهت سرمایه گذاری و افزایش اعتبار مورد استفاده قرار می گیرند.

گزارشگیری:

گزارش ها شامل اطلاعات مهم مالی می باشند که بر اساس انواع تحلیل های مالی موارد زیر تهیه می گردند:

 • حاصل فعالیت بنگاه اقتصادی در دوره زمانی معیین
 • تنظیم بر مبنای استاندارد های معین و بر اساس اصول حسابداری
 • استفاده برای پیش بینی و مقایسه
 • صورت های مالی اساسی

هدف تهیه صورت های مالی:

آنچه که در تدوین و فراهم کردن صورت ‌های مالی به شکل یک هدف مورد بحث می باشد ارائه اطلاعاتی از وضعیت مالی، منعطف بودن و عملکرد مالی واحد تجاری به صورتی مختصر و دسته بندی شده می باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازاریابی داده محور را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

انواع تحلیل در بازار بورس و ارز

در این مقاله قصد داریم به یک بررسی کلی در مورد تحلیل های بازار ارز ( فارکس ) بپردازیم در صورتی که اطلاعات بیشتری در مورد هر کدام میخواهید روی همان تحلیل کلیک کنید. دو نوع تحلیل در بازار ارز وجود دارد : * تحلیل فاندامتنال یا بنیادی * تحلیل تکنیکال یا فنی تحلیل فاندامتنال […]

در این مقاله قصد داریم به یک بررسی کلی در مورد تحلیل های بازار ارز ( فارکس ) بپردازیم در صورتی که اطلاعات بیشتری در مورد هر کدام میخواهید روی همان تحلیل کلیک کنید. دو نوع تحلیل در بازار ارز وجود دارد : * تحلیل فاندامتنال یا بنیادی * تحلیل تکنیکال یا فنی

تحلیل فاندامتنال (بنیادی): (fundamental analaysis)

به بررسی رفتار قیمت و پیشبینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر ، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و . باشد. برای مثال فرض گنید می خواهیم جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم. برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و . اشاره کرد. به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بیشمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هرجند معمولا جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیشبینی نمی کرده است.

تحلیل تکنیکال (فنی):(technical analaysis)

تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد. اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت واندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود. یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش‌بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فوندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه وبررسی قرار بدهیم. تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایه‌ای ) ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است ومی توان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت گیر خواهد بود. تحلیل تکنیکی مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را دارد. سه محور اصلی تحلیل تکنیکی عبارتند از:

۱- همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود

مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین است. جان کلام اینست که هر عاملی که بر قیمت سهام تا ثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسی و یا روانشناختی به نوعی بر قیمت سهام(ارز) اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت وتحلیل آنرا نشان می دهد. پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش را به تحلیل گر نشان می دهد و آینده آن قابل پیش‌بینی خواهد بود. این منطق در تضاد با تحلیل پایه‌ای است، زیرا در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه می شود وپس از تحلیل عوامل تاثیرگذار، روند حرکت بازار بدست می آید. به عنوان مثال ،اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فوندامنتالیست خواهد گفت که قیمت بالا می‌رود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهد گفت که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.

۲- قیمت در یک روند ( ترند) حرکت می کند

پیش فرض فوق اساس همه متد های تحلیل تکنیکی است. وقتی نوسانات بازار (مارکت) با ترند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته را نمی توان تحلیل کرد. با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از ترند است دومطلب قابل ذکر است. اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، به استثنای بعضی بی‌نظمی‌ها در حرکت بازار. دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانیکه ترند مخالف جایگزین آن شود.

۳- تاریخ تکرار می شود

تحلیل تکنیکی و پویایی بازار رابطه نزدیکی با روانشناسی انسان دارد. بنابراین، الگوهای گرافیکی قیمت در صد سال اخیر شناسایی و تقسیم بندی شده اند تا حالات روانشناسانه بازار را نمایش بدهند. اول از همه ،این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دهند که آیا بازار صعودی ویا نزولی است. این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سالها بدون تغییر مانده است. حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که:

گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

 1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
 2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
 3. تاریخ تکرار میشود.
 • در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
 • “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.
 • وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

 • انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
 • منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
 • سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
 • معاملات الگوریتمی
 • شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
 • پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

 • عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
 • تحلیل متعصبانه
 • دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
 • تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
 • ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت انواع تحلیل های مالی روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

مارابوزو

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور macd چیست

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

الگوی کندل استیک دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش در تحلیل تکنیکال

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

آموزش کامل تایم فریم در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک و انواع آن

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو: آموزش استفاده TradingView

تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

کندل چیست و انواع آن

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت - Advanced Get

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

انواع روشهای تحلیل در بورس

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

 • به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
 • چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
 • چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
 • انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
 • اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

انواع روشهای تحلیل در بورس

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

انواع روشهای تحلیل در بورس

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

انواع روشهای تحلیل در بورس

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ انواع تحلیل های مالی پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، انواع تحلیل های مالی احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

انواع روشهای تحلیل در بورس

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

سیستم مالی

سیستم مالی

سیستم مالی مجموعه ای از نهادها مانند بانک ها، شرکت های بیمه و بورس اوراق بهادار است که امکان مبادله وجوه را فراهم می کند.

سیستم های مالی در انواع تحلیل های مالی سطح شرکت های منطقه ای و جهانی وجود دارد. وام گیرندگان، وام دهندگان و سرمایه گذاران وجوه جاری را برای تامین مالی پروژه ها یا برای مصرف یا سرمایه گذاری های تولیدی و پیگیری بازده دارایی های مالی خود مبادله می کنند.

سیستم مالی چیست:

سیستم مالی شامل مجموعه ای از قوانین و رویه هایی است که وام گیرندگان و وام دهندگان برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام پروژه ها بودجه می گیرند، چه کسی پروژه ها را تامین مالی می کند و شرایط معاملات مالی از آنها استفاده می کنند. سیستم مالی مجموعه ای از موسسات و اقدامات جهانی و منطقه ای یا خاص یک شرکت برای تسهیل وجوه مبادلات استفاده می شود.

سیستم های مالی را می توان با استفاده از اصول بازار، برنامه ریزی مرکزی یا ترکیبی از هر دو سازمان دانست. موسسات درون یک سیستم مالی شامل همه چیز از بانک ها گرفته تا بورس سهام و خزانه داری دولت هستند. بازار های مالی شامل وام گیرندگان، وام دهندگان و سرمایه گذاران هستند که در مورد وام و سایر معاملات مذاکره می کنند.

در این بازار ها، کالای اقتصادی مورد معامله از هر دو طرف معمولاً نوعی پول است: پول جاری یا همان پول نقد، کارت یا درآمد آینده یا ارزش دارایی های واقعی (حقوق صاحبان سهام). اکثر سیستم های مالی شامل عناصری از بازار های دادن و گرفتن و برنامه ریزی مرکزی از بالا به پایین هستند.

به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادی با توجه به تصمیمات مالی داخلی خود، یک سیستم مالی برنامه ریزی شده مرکزی است. با این حال، این به طور معمول در یک بازار گسترده تر عمل می کند و با وام دهندگان و سرمایه گذاران خارجی برای اجرای برنامه های بلند مدت خود تعامل دارد.

سیستم های مالی غالباً تنظیم و محاسبه می شوند زیرا به طور مستقیم بر تصمیمات مربوط به دارایی های واقعی، عملکرد اقتصادی و حمایت از مشتری تأثیر فراوان و بسزایی می گذارند.

اجزای بازار مالی:

چندین جز سیستم مالی را در سطوح مختلف تشکیل می دهند. سیستم مالی شرکت مجموعه شیوه های اجرا شده است که فعالیت های مالی شرکت را ردیابی می کند. در یک شرکت، سیستم مالی همه بعد های مالی را شامل می شود، از جمله اقدامات حسابداری، برنامه های درآمد و هزینه، دستمزد و تأیید ترازنامه و…

در مقیاس منطقه ای، سیستم مالی سیستمی است که وام دهندگان و وام گیرندگان را قادر به مبادله وجوه می کنند. سیستم های مالی منطقه ای شامل بانک ها و سایر موسسات که دارای بورس اوراق بهادار و تهاترهای مالی است.

تعریف سیستم مالی جهانی:

سیستم مالی جهانی اساساً یک سیستم منطقه ای گسترده تری است که کلیه موسسات مالی، وام گیرندگان و وام دهندگان در اقتصاد جهانی را در بر می گیرد.

از منظر جهانی، سیستم های مالی شامل صندوق بین المللی پول، بانک های مرکزی، خزانه داری دولت و مقامات پولی، بانک جهانی و بانک های بزرگ خصوصی بین المللی هستند.

بانک ها:

بانک ها واسطه های مالی هستند که برای درآمدزایی و سپرده به وام گیرندگان وام می دهند. معمولاً به دقت تنظیم می شوند، زیرا ثبات بازار و حمایت از مصرف کننده را فراهم می کنند. بانک ها عبارتند از:

 • بانک های عمومی
 • بانک های تجاری
 • بانک های مرکزی
 • بانک های تعاونی
 • بانک های تعاونی تحت مدیریت دولت

موسسات مالی غیر بانکی:

موسسات مالی غیربانکی خدمات مالی مانند سرمایه گذاری، جمع آوری ریسک و واسطه گری در بازار را تسهیل می کنند. آنها معمولاً مجوز کامل بانکی ندارند.

موسسات مالی غیر بانکی عبارتند از:

 • شرکت های مالی و وام
 • شرکت های بیمه
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک

بازار های مالی:

بازار های مالی بازار هایی هستند که در آنها اوراق بهادار، کالا ها و اقلام قابل انتقال با قیمت هایی که نمایانگر عرضه و تقاضا هستند معامله می شوند. اصطلاح “بازار” معمولاً به معنای نهاد مبادلات کل خریداران و فروشندگان احتمالی این گونه اقلام است.

بازار های اولیه:

بازار اولیه به طور کلی به موضوعات جدید سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزار های مالی اشاره دارد. بازار اولیه به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم شده است.

ابزار های مالی:

ابزار های مالی از هر نوع دارایی مالی قابل معامله هستند. آنها شامل پول، شواهد و مالکیت در یک نهاد و قراردادها هستند.

ابزار نقدی:

ارزش ابزار نقدی مستقیما توسط بازار ها تعیین می شود. ممکن است شامل اوراق بهادار، وام و سپرده باشد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

خدمات مالی

خدمات مالی:

خدمات مالی توسط تعداد زیادی از مشاغل ارائه شده توسط صنعت مالی ارائه می شود. اینها شامل اتحادیه های اعتباری، بانک ها، انواع تحلیل های مالی شرکت های کارت اعتباری، شرکت های بیمه، کارگزاران سهام و صندوق های سرمایه گذاری است.

ساختار سیستم مالی:

یک سیستم مالی به عنوان واسطه بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می کند. جریان وجوه را از مناطق مازاد به مناطق کسری تسهیل می کند. یک سیستم مالی ممکن است به عنوان مجموعه ای از موسسات، ابزار ها و بازار ها تعریف شود که پس انداز را ارتقا می بخشد و آنها را به سمت کارآمدتری استفاده و هدایت می کند. این شامل افراد (پس انداز کننده)، واسطه ها، بازار ها و (سرمایه گذاران) است.

موسسات مالی:

 • سازمان های تجاری هستند که در منابع مالی فعالیت می کنند.
 • با قبول سپرده ها از افراد و موسسات منابع را جمع آوری می کنند
 • برای تجارت، صنعت و حتی به دیگران وام می دهند.
 • موسسات مالی پس انداز پس اندازکنندگان را جمع آوری کرده و به سرمایه گذاران اعتبار یا سرمایه می دهند.

انواع موسسات مالی:

بر اساس ماهیت فعالیت ها، موسسات مالی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

موسسات مالی بانکی: موسسات بانکی پس انداز مردم را جمع آوری می کنند. آنها مکانیزمی را برای تبادل روان کالا و خدمات فراهم می کنند و در هنگام وام پول اعتبار را تمدید می کنند. همچنین نه تنها اعتبار تأمین می کنند بلکه اعتبار ایجاد می کنند.

موسسات مالی غیر بانکی:

موسسات مالی غیر بانکی همچنین منابع مالی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مردم جمع آوری می کنند. آنها وام قرض می دهند انواع تحلیل های مالی اما اعتبار ایجاد نمی کنند. شرکت هایی مانند موسسات مالی توسعه.

موسسات مالی غیر بانکی را می توان به عنوان شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های مسکن، شرکت های لیزینگ، شرکت های خریدار، موسسات مالی ویژه دسته بندی کرد.

بازار های مالی:

بازار های مالی مراکز یا ترتیباتی هستند که تسهیلاتی را برای خرید و فروش ادعا ها و خدمات مالی فراهم می کنند. بازار های مالی در هر مکانی که معاملات مالی انجام شود وجود دارد.

معاملات مالی:

شامل انتشار سهام سهام توسط یک شرکت، خرید اوراق قرضه در بازار، واریز پول در یک حساب بانکی، انتقال وجوه از یک حساب جاری به یک حساب پس انداز و… است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازاریابی داده محور را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.